Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

dinsdag 22 mei 2018: Architectenwoning van Ferdinand Schlich

Gérard Willemotlaan 85, Gent (Oost-Vlaanderen)

De architectenwoning van Ferdinand Schlich dateert uit 1986-1988 en is gelegen langs de Brugse Vaart.

vrijdag 18 mei 2018: Gemengde hoogstamboomgaard bij een hoeve

Heilig Hartstraat 81 (Gingelom)

Gemengde hoogstamboomgaard met veekeringshaag en barrier bij een hoeve die in kern minstens opklimt tot de 18de eeuw.

vrijdag 18 mei 2018: Cluster van hoogstamboomgaarden

Hoekstraat (Riemst)

Hoogstamboomgaard in de open ruimte tussen de kerk van Genoelselderen en de Hoekstraat.

vrijdag 18 mei 2018: Hoogstamboomgaard

Altenastraat (Heers)

Hoogstamboomgaard tegenover het domein van Bovelingen.

vrijdag 18 mei 2018: Cluster van hoogstamboomgaarden

Helshovenstraat 18 (Borgloon)

Cluster van hoogstamboomgaarden bij een gesloten hoeve.

vrijdag 18 mei 2018: Hoogstamboomgaard van het kasteel van Rullingen

Rullingen 1 (Borgloon)

Collectieboomgaard van het kasteel van Rullingen.

vrijdag 18 mei 2018: Notelaarboomgaard van de hoeve Martin

Jesserenstraat 83 (Borgloon)

Notelaarboomgaard met veekeringshaag en toegangshekje bij de hoeve Martin.

dinsdag 8 mei 2018: Burgerhuis

Winkelomstraat 8, Bilzen (Limburg)

Merkwaardige treures en mooie afsluiting van de voortuin, uit het interbellum, van een 19de-eeuws huis.

donderdag 3 mei 2018: Parallelweg Molendreef

Oedelem (Beernem)

Van op de Veldkapelstraat leidt een landbouwweg naar het zuiden. De aardeweg loopt parallel met de Molendreef en maakt een scherpe hoek van 90 graden om met deze dreef samen te komen. Waar de weg afbuigt staat bij twee knotpopulieren een monument ter herdenking van de Slag op het Beverhoutsveld in 1382. Rondom zijn er open zichten op de omringende percelen akker- en weiland en de overige dreven. De dreven werden aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.

donderdag 3 mei 2018: Voetwegen naar Kruisborrekapel

Asse (Asse)

Vanuit verschillende richtingen lopen smalle wandelpaden richting de Kruisborrekapel en de heilige bron. De paden passeren langs achtertuinen en boomgaarden op de rand van de Kruisberg en bieden open zichten rondom. Veel van deze wegen dragen de naam ‘Kruisborreweg’ en sluiten aan op voetwegen over de komende uit Koudertaveerne en Asse over de dorpskouters.

donderdag 3 mei 2018: Kerkweg naar Blaasveld

Blaasveld (Willebroek)

Op de Heindonksesteenweg loopt een half verharde landbouwweg tussen de huizen door naar het zuiden. De weg gaat over in een zandweg die tussen open weilanden slingert en langs een grote knotwilg en via een tunnel onder de spoorlijn leidt. De landbouwweg volgt hier de Zwarte Beek en buigt dan af naar het zuiden om tenslotte te eindigen bij een weiland waar via een hek de weg aansluit op een recent woonblok. Deze veldweg is reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en wordt op de Poppkaart aangeduid als 'Kebbing Straatje'. De weg vormt de historische verbinding tussen de bewoning langs de steenweg, 'Haes Straet' op de topografische kaart van Vandermaelen, en het dorpscentrum van Blaasveld. Van bij de huizencluster slingerde deze veldweg tussen de akkerpercelen om uit te komen vlakbij de parochiekerk.

donderdag 3 mei 2018: Ossenwegstraat

Ossenwegstraat (Sint-Truiden)

Op de hoofdbaan van Runkelen naar Ossenweg leidt een zijweg naar het zuidwesten. De aanvankelijk verharde weg gaat voorbij de bebouwing over in een zandweg die tussen weilanden, akkers en tuinpercelen slingert. Het vervolg van de weg is vanaf de splitsing met een kasseiweg die naar de Onze-Lieve-Vrouwkapel aan de Herestraat leidt, eveneens uitgevoerd in kasseien. Deze kasseiweg volgt de rand van het Zwartaardebos met opgaande robinia en es en sluit tenslotte aan op de weg naar de Onze-Lieve-Vrouwkapel van Ossenweg. Deze weg verbond het dorp van Runkelen met de bedevaartsweg naar de kapel van Ossenweg en sloot ook aan op de parallelweg naar het zuiden, richting de gehuchten Het Venne en Booienhoven die tussen het Parkbos en het meer Het Vinne liep.

donderdag 3 mei 2018: Holle weg Zwartaardenweg

Runkelen (Sint-Truiden)

Van in het gehucht Ossenweg slingert een smalle asfaltweg zich langs de Onze-Lieve-Vrouwkapel. De weg loopt langs de flank van de Muggenberg en is deels ingesneden tussen taluds met onder andere hakhout van eik en es. De weg loopt verder tussen weilanden en populierbosjes tot aan een splitsing met een kasseiweg naar Runkelen dorp. Deze deels holle weg vormt de historische verbinding tussen het bedevaartscomplex van de Onze-Lieve-Vrouwkapel in Ossenweg en de gehuchten ten oosten en ten zuiden van het meer het Vinne zoals Runkelen en Duras.

donderdag 3 mei 2018: Weg Issegem

Issegem (Oosterzele)

Het gehucht Issegem wordt gevormd door een drietal kruispunten van wegen. Van bij de O.-L.-Vrouwkapel met kapellinde leidt een bochtige weg richting het plateau. De weg is deels gekasseid en gaat dan over in asfalt tot aan het kruispunt met de Krekelberg. Deze weg vormde een belangrijke schakel in het wegenknooppunt bij Issegem waar wegen samenkwamen uit de vier windrichtingen en maakte deel uit van het (postkoets)traject Gent-Geraardsbergen.

donderdag 3 mei 2018: Doorsteekweg Schotelveld

Schotelveldstraat (Mechelen), Schotelveldstraat (Willebroek)

De Schotelveldstraat is een asfaltweg die langs het bos Schotelveld loopt met zicht op de open akkers ten zuiden van de weg. Waar deze weg een scherpe bocht maakt naar het noorden richting 't Fonteintje, loopt de weg ook verder door naar het westen als onverharde landbouwweg. Deze weg vervolgt tussen grote akkers en komt uit bij de Kasteeldreef naar het kasteel van Blaasveld. Aan de overzijde van de Kasteeldreef is het wegtracé is nog herkenbaar in de perceelsgrens en knotwilgenrij tussen twee weilanden. Oorspronkelijk liep deze weg nog verder door en sloot aan op de huidige Bezelaerstraat. Op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris wordt deze weg weergegeven als verbinding tussen het drevencomplex bij het domein Blaasveld en de weg naar Heffen. Deze landweg kruist daarbij de administratieve grens tussen Brabant en Mechelen.

donderdag 3 mei 2018: Heffenveldweg

Heffenveldweg (Mechelen)

Van bij een kruispunt van wegen bij de Nuffelstraat leidt een onverharde weg recht naar het zuidoosten. De weg loopt tussen de uitgestrekte akkerpercelen van het Heffenveld met open zichten rondom. De veldweg kruist twee verbindingswegen naar het zuiden en loopt als half verharde weg door tot in de dorpskom van Heffen. De weg eindigt tussen twee huizen op het dorpsplein van Heffen, vlakbij de parochiekerk. Het laatste deel van de Heffenveldweg wordt ook Kerkweg genoemd. Deze weg wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris en loopt over de uitgestrekte kouters van Heffen tot in het dorp. De veldweg loopt ook min of meer parallel met de 'Grand Chemin de Dendermonde à Malines'. Op de Poppkaart wordt de volledige weg aangeduid als 'Kerkweg'.

donderdag 3 mei 2018: Parallelweg naar Klein Broek

Heffen (Mechelen)

Waar de Schotelveldstraat een bocht maakt naar het westen, loopt de weg als half harde dreef rechtdoor. De dreef is langs weerszijden beplant met een rij opgaande beuken, zowel rode als gewone beuk. De dreef markeert in dit bosperceel de weg naar het Klein Broek en komt uit bij een tweede dwarse beukendreef die naar 't Fonteintje leidt. Op de Kabinetskaart van de Ferraris wordt het tracé van deze dreef reeds afgebeeld als een voetweg die recht over de akkers naar het broek leidt, parallel met de hoofdweg. Ter hoogte van het broek kruist deze weg de administratieve grens tussen Brabant en Mechelen. Op de 19de-eeuwse Poppkaart wordt de weg aangeduid als 'Langveldwegel' die evenwijdig loopt met de Schotelveldstraat. De aanplant van de beukendreef gebeurde vermoedelijk pas in het begin van de 20ste eeuw.

donderdag 3 mei 2018: Spoorwegbedding lijn 58 Brugge-Maldegem-Eeklo

Assebroek (Brugge)

Door de Gemene Weiden loopt een half verhard fietspad dat is aangelegd op het voormalig tracé van de treinlijn Brugge-Maldegem-Eeklo die werd aangelegd in 1863. De spoorlijn werd een paar decennia terug opgegeven en opgebroken. De bedding kent nog een gebruik als recreatief pad. Langs het fietspad staan onder andere houtkanten met linde, meidoorn en esdoorn en elzenhakhout.

donderdag 3 mei 2018: Olmendreef

Assebroek (Brugge)

Op de Daverlostraat, net voorbij de toegangspoort tot het Landhuis Les Buttes, leidt de Olmendreef langs het villadomein. De dreef loopt tussen opgaande eiken en robinia. Deze dreef is half verhard met een grindlaag en loopt kaarsrecht naar de toegangspoort tot het Domein De Bergskens. Op historische kaarten is de dreef al aanwezig als toegangsweg tot enkele landbouwpercelen die omgeven worden door bos. De dreef is vermoedelijk aangelegd als ontginningsweg voor dit bosgebied en kreeg pas later, na de oprichting van het landhuis in de tweede helft van de 19de eeuw, de functie van toegangsweg tot het domein.

donderdag 3 mei 2018: Jaagpad langs St.-Trudoledeke

Assebroek (Brugge)

Ter hoogte van de Hoeve 't Leitje loopt er langs de afwateringssloot St.-Trudoledeke een jaagpad of trekweg. Naast de sloot die begrensd wordt door een rij opgaande populieren loopt een parallelle onverharde weg tot aan de kruising met de oude spoorwegbedding. Dit jaagpad vormt ook de administratieve grens tussen de gemeenten Oostkamp en Assebroek.

donderdag 3 mei 2018: Daeledreef

Beverhoutsveldstraat (Beernem)

Voorbij de laatste woning gaat de Beverhoutsveldstraat over in een half verharde smalle dreef. De Daeledreef is langs weerszijden beplant met jonge opgaande eiken en loopt tussen percelen akker- en weiland. Een aantal knotwilgenrijen herinnert nog aan de historische perceelsrandbeplanting van de weilanden. De kaarsrechte dreef komt uit op de Langedreef. De dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.

donderdag 3 mei 2018: Trambedding lijn Ver-Assebroek - Oedelem

Oedelem (Beernem), Assebroek (Brugge)

Vlakbij het kerkhof van Ver-Assebroek loopt een half verhard fietspad dwars door de meersen en tussen de knotwilgenrijen ten noorden van het St.-Trudoledeke. De weg is aangelegd op een dam en biedt open zichten op de omliggende graslanden van de Assebroekse Meersen. De weg passeert een populierendreef en buigt vervolgens af naar het zuidoosten om aan te sluiten bij de weg Zwarte Paard naar het gehucht Vliegend Paard. In de tweede helft van de 19de eeuw werden doorheen het meersengebied twee spoorlijnen aangelegd: de tramlijn van Ver-Assebroek naar Oedelem en de treinlijn Brugge - Maldegem - Eeklo. Beide lijnen werden een paar decennia terug opgegeven en opgebroken maar de beddingen kennen nog een gebruik als recreatief pad. Deze oude tramweg vormt nu een groene verbinding tussen Ver-Assebroek en Vliegend Paard.

donderdag 3 mei 2018: Lange Zaagmorteldreef

Oedelem (Beernem)

De Zaagmorteldreef is een onverharde dreef die parallel loopt met de Torredreef en de Zuiddambeek oversteekt. De dreef wordt minder frequent gebruikt en is deels vergrasd. De dreef werd langs weerszijden beplant met een geschrankte rij jonge opgaande eiken in het kader van de aanplant van een Geboortebos in 2004. langs enkele weilanden staan nog oude knotwilgen als relict van de historische perceelsrandbegroeiing. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.

donderdag 3 mei 2018: Haversmeerdreef

Oedelem (Beernem)

Loodrecht op de Lekkerdreef is een korte half verharde dreef aangelegd die tot aan de Beekstraat leidt. De dreef met grindlaag is langs weerszijden beplant met een rij jonge opgaande eiken, ter vervanging van de oorspronkelijke populieren. Naar de Beekstraat toe is de weg verhard met kasseien. De Haversmeerdreef loopt parallel met de Langedreef en vormt een doorsteek naar de Beekstraat richting Oedelem.

donderdag 3 mei 2018: Korte Zaagmorteldreef

Oedelem (Beernem)

De Korte Zaagmorteldreef vormt een smalle maar kaarsrechte doorsteek tussen de Gevaertsdreef en de Langedreef. Na de aanzet in kasseien betreft het een half verharde dreef met grindlaag die langs weerszijden beplant is met een rij opgaande populieren. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten. De Korte Zaagmorteldreef is een van de dwarse doorsteekwegen tussen de loodrechte hoofdassen die het veldgebied van noord naar zuid doorsnijden.