Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

dinsdag 21 augustus 2018: Bandkeramische site van de Staberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische site van de ‘Staberg’ is gelegen op een plateau ten oosten van het huidige dorp van Rosmeer. Deze zone wordt bodemkundig gekenmerkt door droge leembodems. De site werd onderzocht middels verschillende opgravingscampagnes van 1952 tot 1966. Hierbij kwamen verschillende plattegronden van huizen aan het licht.

dinsdag 21 augustus 2018: Vredesboom

Hekslaan, Molenstraat (Heers)

Op de splitsing van de Hekstraat en Molenstraat in Heks, staat een opgaande linde. Deze boom is in 1919, tijdens de vredesfeesten, aangeplant als vredesboom.

dinsdag 21 augustus 2018: Bandkeramische site van het Winkelveld

Rijkhoven (Bilzen), Hoeselt (Hoeselt)

De Bandkeramische nederzetting van Hoeselt- Winkelveld, is gelegen op een plateau grenzend aan de vallei van de Demer. De zone wordt bodemkundig gekenmerkt door de aanwezigheid van droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van aardewerk en vuursteen, die er op wijzen dat de nederzetting zich uitstrekt over een groot deel van het plateau.

dinsdag 21 augustus 2018: Vredesboom

Goedstraat, Grijsbulckstraat, Pannestraat (Deinze)

Op het kruispunt van de Grijsbulckstraat, Pannestraat en Goedstraat in Grammene staat een vredeslinde. Deze boom werd aangeplant op 25 maart 1920.

dinsdag 21 augustus 2018: Vredesboom

Keuzelingsstraat (Kluisbergen)

Voor de voormalige gemeenteschool van Kwaremont staat een opgaande, bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). Deze boom is na de Eerste Wereldoorlog aangeplant als vredesboom, ter herdenking van de herwonnen vrede.

dinsdag 21 augustus 2018: Vredesboom

St.-Brixiusplein (Wielsbeke)

Naast de kerk van Ooigem staat een opgaande Acacia (Robinia pseudoacacia). Deze boom is wellicht kort na WOI aangeplant als vredesboom.

dinsdag 21 augustus 2018: Het Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge

Zillebeke (Ieper)

De hoogte van Bellewaerde (Bellewaarde Ridge) is een westelijke uitloper van de Midden-West-Vlaamse heuvelrug, die van Wijtschate over Zillebeke in Esen verdwijnt in de kustvlakte. Eenmaal de bewegingsoorlog tot stilstand kwam en de troepen zich ingroeven, speelden dergelijke, strategisch goed gelegen locaties tijdens de Eerste Wereldoorlog een kapitale rol.

dinsdag 21 augustus 2018: Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog

Meenseweg 497, Ieper (West-Vlaanderen)

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken voor eind april 1916 in de loopgraven, die er deel uitmaakten van de meest vooruitgeschoven Duitse stelling ter hoogte van Bellewaerde en Hooge.

dinsdag 21 augustus 2018: Geallieerde bunker uit de Eerste Wereldoorlog

Mooi Verblijflaan zonder nummer, Koksijde (West-Vlaanderen)

Betonnen militaire constructie van geallieerde makelij uit de Eerste Wereldoorlog, in de duinen ten westen van Oostduinkerke-Bad.

donderdag 16 augustus 2018: Duitse bunker

Tynecotstraat zonder nummer, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Eén van de vijf Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog, die waren opgetrokken als onderdeel van de 'Flandern I Stellung' en nu binnen de afbakening van het huidige Tyne Cot New British Cemetery gesitueerd zijn.

donderdag 16 augustus 2018: Duitse bunker

Tynecotstraat zonder nummer, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Eén van de vijf Duitse bunkers uit de Eerste Wereldoorlog, die waren opgetrokken als onderdeel van de 'Flandern I Stellung' en nu binnen de afbakening van het huidige Tyne Cot New British Cemetery gesitueerd zijn.

donderdag 16 augustus 2018: Knotes als hoekboom

Villers-l'Evêque straat (Herstappe)

De imposante knotes in Herstappe staat op de hoek van de Villers-l’Evêquestraat en de Molenweg van Lauw naar Villers-l’Evêque, op de hoek van een hoogstamboomgaard bestaande uit kersenbomen.

donderdag 16 augustus 2018: Prelaatsdreef

Prelaatsdreef (Gent)

De Prelaatsdreef wordt op historische kaarten vermeld vanaf de Atlas der Buurtwegen (1841), als toegangsdreef tot het kasteel van Zwijnaarde. De Prelaatsdreef is een dubbele dreef in driehoeksverband, met langs weerszijden een langsgracht.

maandag 13 augustus 2018: Architectenwoning Daemers

Kleine Gentstraat 44, Gent (Oost-Vlaanderen)

De architectenwoning van Antoon Daemers is ontworpen in 1977 en is opgevat als een bakstenen villa van één bouwlaag, vormgegeven in een functioneel, modernistisch architectuuridioom, voorzien van een witte beschildering op een zwart geschilderde plint.

vrijdag 10 augustus 2018: Kwartjesboom

Mgr. Kerkhofslaan (Riemst)

De opgaande linde zogenaamd ‘Kwartjesboom’ van Val-Meer (Riemst) is een opgaande winterlinde langs een holle weg ten oosten van Meer. Een gekend toponiem in de onmiddellijke omgeving is ‘Op het Peutje’. De boom met opgespijkerd kruis staat in een weide langs de zuidrand van de weg, bij een kruispunt van veldwegen dat opgeheven werd bij de ruilverkaveling Riemst, afgewerkt in 1965.

donderdag 9 augustus 2018: Kapelboom in populierenbos

Erembodegem (Aalst)

Net voorbij het kruispunt van Kapelleveld en Papeveld leidt een grindweg naar beneden richting de Dendervallei. De weg leidt langs een open weiland en passeert vervolgens door een populierenbos en langs de berm van de E40 om uit te komen op het jaagpad op de rechteroever van de Dender. Waar de weg de populierenaanplanting bereikt is aan een van de opgaande bomen een kleine Onze-Lieve-Vrouwkapel bevestigd. De wegel komt al voor op de Kabinetskaart van de Ferraris en wordt in de 19de eeuw aangeduid als 'Berg straat'. Deze weg vormde van op de hoger gelegen gronden in het dorp een toegangsweg naar de meersen en vormde op zich de scheiding tussen de 'Kapelle meersch' en de 'Wierook meersch'. Mogelijk is de huidige kapelboom een voortzetting van een wegkapel of kapelboom langs deze oude ontsluitingsweg.

donderdag 9 augustus 2018: Boerenarbeiderswoning

Tabakstraat 77, Deinze (Oost-Vlaanderen)

19de-eeuws boerenarbeidershuisje van één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat), voortuin afgescheiden van de straat door gracht en haag afgesloten door ijzeren hek.

donderdag 9 augustus 2018: Burgerhuis

Berten Pilstraat 4, Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Burgerhuis in een vereenvoudigde eclectische bouwtrant.

donderdag 9 augustus 2018: Hoeve met losse bestanddelen

Wierookstraat 11, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Hoeve met losstaande bestanddelen op begraasd erf van de straat afgesloten door gracht en ijzeren hek. Ten noorden, woonhuis van zes traveeën met aansluitend drie staltraveeën onder doorlopend zadeldak. Tegenover het inrijhek schuur van drie traveeën en ten zuiden, bakhuis van het samengestelde type.

dinsdag 7 augustus 2018: Burgerhuis

Bergensesteenweg zonder nummer, Halle (Vlaams-Brabant)

Hoekhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën met een schilddak, gemarkeerd door de afgesnuite hoek.

maandag 6 augustus 2018: Bandkeramische site van de Sieberg

Herderen, Riemst, Vlijtingen (Riemst)

De Bandkeramische nederzetting van Herderen- Sieberg is gelegen op een plateau ten noordoosten van het dorp Herderen. De bodems van het plateau bestaan uit droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van vuursteen en aardewerk, en werd gedeeltelijk opgegraven bij de aanleg van een gasleiding in 1999. Hierbij kwamen verschillende Bandkeramische en ijzertijd sporen aan het licht.

maandag 6 augustus 2018: Bandkeramische site van de Keiberg

Vlijtingen (Riemst)

De Bandkeramische site van de ‘Keiberg’ te Vlijtingen is gelegen op een plateau ten westen van Lafelt. Pedologisch wordt deze zone gekarakteriseerd door droge leembodems. Op de site vonden verschillende opgravingen plaats, waarbij restanten van verschillende gebouwen en afvalkuilen van de Bandkeramiek werden geregistreerd.

maandag 6 augustus 2018: Bandkeramische site van de Flikkenberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Flikkenberg is gelegen op een plateau ten noorden van het huidige dorp van Rosmeer. De zone wordt gekenmerkt door droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten, en door de toevallige vondst van een afvalkuil.

maandag 6 augustus 2018: Bandkeramische site van de Bosberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Bosberg is gelegen op een plateau ten westen van het huidige Rosmeer. Bodemkundig wordt deze zone gekenmerkt door voornamelijk droge leembodems. De site is gekend dankzij oppervlaktevondsten (vuursteen en aardewerk) die er op wijzen dat de nederzetting zich over het hele plateau uitstrekt.

maandag 6 augustus 2018: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Wingevallei

Holsbeek (Holsbeek)

De alluviale vlakte van de vallei van de Winge en diens zijlopen is bekend door talrijke vindplaatsen uit de prehistorie, meer specifiek het paleolithicum en het mesolithicum. Deze vindplaatsen zijn gekend uit oppervlakteprospecties en enkele opgravingen, en bestaan voornamelijk uit spreidingen van lithisch materiaal.