Zwarte Zustersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Alternatieve naam Kapellestraat (1978)
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Aalst
Straat Zwarte Zustersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Aalst (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat gelegen buiten de oudste stadskern omringd door de vóór 1127 gegraven vesten; van daaruit lopend naar een kapel gelegen buiten de "Kapellepoort" van de eind 14de-eeuwse omwalling; heden het enig levende toponiem herinnerend aan beide; de bewuste kapel wordt vaak vereenzelvigd met de Sint-Ursmaruskapel opgericht ter ere van de opvolger van de Heilige Amandus, en die verdween tijdens de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw.

Oorspronkelijk minder bebouwd dan de andere oude straten, bevatte ze later de kloosters der Zwartzusters en der Capucijnen en belangrijke herenhuizen van de Aalsterse aristocratie (voornamelijk 18de eeuw); de afbraak van eerst genoemde na de Franse Revolutie wijzigde het straatbeeld: afschaffen van de er op uitkomende Peperstraat door de oprichting van de kazerne en gevangenis, aanleggen van de Graanmarkt, en hierdoor inbrengen van grotere volumes en open ruimten.

De ontmanteling van de vesten, verdwijning van de poort en aanleg van de stationswijk met de Albert Liénartstraat in het niet volledig axiale verlengde van de Kapellestraat verlegden het zuidelijk perspectief, nu afgesloten door het schuin ten opzichte van deze as ingeplante station. Aldus ook verschuiving in de functie: belangrijke verbinding tussen station en stadskern; interessant gezicht in noordelijke richting als benadering van het centrum en voornamelijk van de Sint-Martinuskerk met bepalende dakruiter, via de nauwere en gebogen Rozemarijnstraat.

Vrij goed bewaarde oostwand, alleen in nummer 4 verstoord door een vrij recente beglaasde gevel die een sobere bepleisterde met 19de-eeuws uitzicht vervangt; meer aangepaste westelijke huizenrij met gebouwen van drie bouwlagen en meestal recente winkelpuien; moeilijke overgang naar het hoge flatgebouw op de hoek Graanmarkt.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Aalst

Aalst (Aalst)

omvat Hotel van Langenhove

Zwarte Zustersstraat 10, Aalst (Oost-Vlaanderen)

omvat Huis de Kegel

Zwarte Zustersstraat 8, Aalst (Oost-Vlaanderen)

omvat Klooster der zwarte zusters

Zwarte Zustersstraat 6-8, Aalst (Oost-Vlaanderen)

omvat Stadhuis van Aalst

Grote Markt 3, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.