Complex Uikhoverpoort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Poort Terwijden, Maaspoort, Ucoverpoort
Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Rekem
Straat Oude God
Locatie Oude God 3, 8, Lanaken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lanaken (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Lanaken (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Complex Uikhoverpoort

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Drossaardwoning
gelegen te Oude God 3 (Lanaken)

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

omvat de bescherming als monument Stadspoort
gelegen te Oude God 8 (Lanaken)

Deze bescherming is geldig sinds 12-08-1969.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude kern Rekem

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

Beschrijving

Gebouwencomplex, dat samen de Uikhoverpoort vormt, ook genaamd poort Terwijden (1634, 1749), Maaspoort (1660, 1735), en Ucoverpoort (1669, 1767). De twee huizen en de poort werden in 1630 (muurankers op de achtergevel van nummer 3) gebouwd door graaf Ernest d'Aspremont-Lynden; de nog aanwezige gracht wordt door de Siepbeek van water voorzien; de oorspronkelijke valbrug is thans door een stenen brug vervangen. Het huis nummer 8 was de portierswoning. In 1852 werd het gebouw door de gemeente verkocht aan Jan Senden.

U-vormig complex, waarvan de oostelijke (buiten-)gevel een geknikt verloop kent; de eigenlijke stadspoort bevindt zich tussen de beide woningen, die zich naar het westen, langsheen de straat uitstrekken. De poort maakt thans deel uit van nummer 8, waartoe ook de portierswoning hoort. Aan de oostzijde, rondboogpoort in een ingediepte, rechthoekige omlijsting van gebouchardeerde kalksteen, aan de westzijde een rondboogpoort in een verankerde kalkstenen omlijsting met vlakke sluitsteen, en een ontlastingsboog van een platte laag, een rollaag en een platte laag. De poort is opgenomen in een witgeschilderd, bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder gebogen zadeldak (Vlaamse pannen); aan de oostzijde bevindt zich een kalkstenen gevelsteeen met wapenschild van d'Aspremont-Lynden-Reckheim, aan de westzijde een houten kozijn onder de dakrand.

De portierswoning, haaks op de westzijde van de poort gebouwd, dateert in zijn huidige vorm grosso modo uit de 19de eeuw.

De woning nummer 3 was van 1640 tot 1666 verhuurd aan de drossaard Roger Holtacker. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak. De huidige, westelijke voorgevel werd in de tweede helft van de 19de eeuw volledig aangepast en voorzien van een cementering met neoclassicistische ornamenten aan de muuropeningen. De oostelijke achtergevel behield gaver zijn oorspronkelijke ordonnantie; het niveauverschil tussen intra en extra muros is hier zeer duidelijk; gesmeed ijzeren muurankers, met op de bovenverdieping de jaarankers 1630; op de benedenverdieping nog twee oorspronkelijke vensteromlijstingen van kalksteen met negblokken, behorend tot voormalige kruiskozijnen; dubbele ontlastingsboogjes van een rollaag en een platte laag; de overige muuropeningen zijn (19de eeuw ?) aanpassingen.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Oude God

Oude God (Lanaken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.