Oude God

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Rekem
Straat Oude God

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lanaken (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze straat liep, vóór de aanleg van de Kanaalstraat, langsheen de omwalling van het kasteel naar de oostelijke stadspoort, de Uikhoverpoort, die dus oorspronkelijk aan de noordzijde tegen de kasteelomwalling was aangebouwd. De Uikhoverpoort was een onderdeel van de in 1625-1630 gebouwde stadsomwalling, en gaf uit op de weg, die naar Uikhoven en Boorsem leidde. Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart ten oosten van de stad, is de situatie op deze plaats thans grondig veranderd. De Uikhoverpoort bleef bewaard, evenals de gracht, gevoed door de Siepbeek.

Achter de poort, intra muros, vormen de gevelwanden een klein, trechtervormig plein, gedomineerd door de imposante gevel van het huis nummer 23. Aan de zuidzijde van dit plein loopt de voormalige Molenstraat, thans eveneens Oude God, die in zuidelijke richting naar de stadswal liep, waarvan de ligging thans nog door de Siepbeek wordt aangeduid. Hier lag de grafelijke watermolen, zeer fragmentarisch bewaard in de hoofdzakelijk 19de-eeuwse gebouwen. Het eindpunt der Molenstraat werd gevormd door de thans verdwenen Nonnenpoort, die toegang gaf tot het eveneens verdwenen norbertinessenklooster, dat met zijn tuinen, binnen een eigen omwalling en ommuring, buiten de stadswal lag. Het klooster werd in 1140 gesticht door graaf Gisbert van Bronckhorst, de orde werd opgeheven en de goederen geconfisceerd in 1797; in 1828 werden de laatste resten van het klooster afgebroken.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Oude kern Rekem

Boomgaardstraat, Engelenstraat, Groenplaats, Herenstraat, Isabellastraat, Kanaal, Kanaalstraat, Leon...

omvat Burgerhuis

Oude God 15, Lanaken (Limburg)

omvat Complex Uikhoverpoort

Oude God 3, 8, Lanaken (Limburg)

omvat Gietijzeren kruisbeeld

Oude God zonder nummer, Lanaken (Limburg)

omvat Herenhuis van 1783

Oude God 23, Lanaken (Limburg)

omvat Twee gelijkaardige burgerhuizen

Oude God 1, 2, Lanaken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.