Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Rekem
Straat Oude God
Locatie Oude God 15, Lanaken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lanaken (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Lanaken (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Leerlooierij
gelegen te Oude God 15 (Lanaken)

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude kern Rekem

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Geheel gevormd door twee alleenstaande, haaks op elkaar gestelde gebouwen.

Burgerhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok staat loodrecht op de straat), uit het begin van de 20ste eeuw, opgetrokken in eclectische stijl. Bakstenen lijstgevel op een breukstenen plint; licht verhoogde begane grond. Risaliet in de middentravee bekroond met een getrapt dakvenster; rondbooglisenen boven beide zijtraveeën. Getoogde muuropeningen in licht uitspringende, bakstenen omlijsting met hardstenen sluitsteen.

Het tweede huis is een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loopt parallel met de straat, Vlaamse pannen), waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw (aangeduid op de Atlas van de Buurtwegen, 1846). Witgekalkt, bakstenen gebouw op een gecementeerde plint; S-vormige muurankers. Rechthoekig benedenvenster, getoogde bovenvensters. Rechthoekige deur onder houten latei, met in het bovenlicht gekruiste pijlmotieven met een sleutel. Rechterzijgevel met aandak.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Oude God

Oude God (Lanaken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.