Keerbergstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Keerbergstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Reeds vermeld in de 14de eeuw en vermoedelijk ontleend aan een vroeger gesticht, kerkje of bidplaats op de zogenaamde "Adegemplaats". In de 17de eeuw ook zogenaamd "Capucienenstraat", naar het voormalig klooster der minderbroeders-capucienen op de Adegemplaats.

In zijn huidige vorm, straatje met verbrede rooilijn en bochtig tracé, vertrekkend van de Dijle in hellende lijn naar de Adegemstraat. Voornamelijk bebouwd met gewone 19de- en 20ste-eeuwse enkelhuizen, twee tot drie bouwlagen hoog, meestal lijstgevels van baksteen, soms met vernieuwde bekledingen of muuropeningen (onder andere nummers 15, 17 en 21). Nummers 16 en 27: bewaarde houten uitstalramen met neoclassicistische inslag uit de tweede helft van de 19de eeuw. Begin linker- en rechterstraatkant gesloopt.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Stadswoning

Keerbergstraat 18, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.