Herenhuis van 1783

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Rekem
Straat Oude God
Locatie Oude God 23, Lanaken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lanaken (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Lanaken (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis van 1783

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Herenhuis van 1783

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude kern Rekem

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

Beschrijving

Herenhuis van 1783 (windvaan, gevelsteen boven de deur) in Lodewijk XVI-stijl, met rococo-reminiscenties aan de deuren. Achtergelegen hoeve van 1849 (komt niet voor op de Ferrariskaart en de Atlas van de Buurtwegen, 1846), de gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats.

Fraai breedhuis van het dubbelhuistype, zeven traveeën en twee bouwlagen onder mank mansardedak met houten dakvensters. Bakstenen gebouw met een eind 19de-eeuwse gecementeerde lijstgevel op een verhoogde begane grond; houten kroonlijst met tandlijstmotief; driehoekig fronton met oculus boven de middentravee, bekroond door een gesmeed ijzeren windvaan met datering 1783. De gevel is voorzien van gecementeerde ornamenten; boven de deur (later toegevoegde?) ornamenten in de vorm van rankwerk, bloemen en siervaas met guirlande; boven de deurlatei het opschrift ANNO 1783. Rechthoekige vensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting met sponningbeloop, beluikt op de eerste bouwlaag. Getoogde deur in een rechthoekige, geprofileerde, kalkstenen omlijsting op neuten, met rocaillemotieven op de posten en als sluitsteen; oorspronkelijk houtwerk, eveneens met rococo-elementen (tussendorpel en bovenlicht). Witgeschilderde achtergevel op een geschilderde plint, met kelderdeur in de linkertravee. Rechthoekige, beluikte vensters met hardstenen lekdrempels, gecementeerde posten en houten lateien. Rechthoekige deur in een geprofileerde, kalkstenen omlijsting met neuten, geprofileerde imposten en dunne druiplijst; oorspronkelijk houtwerk, met rococo-invloeden in het bovenlicht; oorspronkelijke bel. Vergroting van de rechtertravee naar voren toe.

De dienstgebouwen zijn toegankelijk via een bakstenen korfboogpoort aan de zijde der vroegere Molenstraat. Witgeschilderde, bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit het midden van de 19de eeuw.

Ten zuiden, stal en wagenhuis, vier traveeën en één bouwlaag, voorzien van twee rondboogpoorten in een geschilderde, bakstenen omlijsting met uitspringende, hardstenen imposten en sluitstenen, de rechter sluitsteen gedateerd T.V.G./ 1849. Fraai hondenhokje in de zuidoostelijke hoek, en latrines in aanbouwsel onder lessenaarsdakje, voorzien van twee rondboogdeuren, tegen de voorgevel.

Ten noorden van de binnenkoer, tweede woonhuis (knechtenkwartier?): dubbelhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag, voorzien van getoogde muuropeningen in een geschilderde omlijsting; oorspronkelijk houtwerk voor de deur.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Oude God

Oude God (Lanaken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.