Woonstalhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Berlaar
Deelgemeente Berlaar
Straat Lambertusplaats
Locatie Lambertusplaats 4, Berlaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Berlaar (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Berlaar (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woonstalhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Gestel, Neerhoeve en Hof van Rameyen

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sober, in het derde kwart van de 20ste eeuw aangepast woonstalhuis, van circa 1900 met omhaagde tuin (oostzijde). Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op Rameyenstraat, mechanische en Vlaamse pannen) met dakkapellen uit het derde kwart van de 20ste eeuw (zie oude foto's). Aangepaste rechthoekige muuropeningen. Gevelbeëindiging door beschilderde tandfries.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters, Berlaar, schetsen 1902/3.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Lambertusplaats

Lambertusplaats (Berlaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.