Oostvaartdijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Willebroek
Deelgemeente Willebroek
Straat Oostvaartdijk

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Willebroek (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op de oostelijke vaartoever, vertrekkend ter hoogte van De Kraag (Willebroek) en eindigend op de Rupeloever. Pleinvorming ter hoogte van Sasplein met bewaard bruggenhoofd en pijlers van de voormalige Weduwe Van Enschodt-brug naar ontwerp van ingenieur Ch. Tossijns (1853-1945), de laatste tolbrug in België, die als Rupelovergang in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde bij de bevrijding van Antwerpen. Ten noorden gerestaureerde Sherman Firefly tank, ter herinnering aan de bevrijding van Willebroek op 4 september 1944.

Ten westen, in plantsoentje naast het sas: Nationaal monument Schippersgezin van G. De Nil, van 1979.

Vrij banale lintbebouwing met verspringende kroonlijsthoogte. Nummer 3: sterk aangepast 19de-eeuws pand, nummer 20 met art-nouveau-getinte achtergevel.

  • DE DECKER K. 1978: De weduwe Van Enschodtbrug over de Rupel werd 125 jaar geleden ingehuldigd, 't Vaartland VI.1, 8-13.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Klein-Willebroek

Willebroek (Willebroek)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Oostvaartdijk 53, Willebroek (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.