Barelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Bornem
Straat Barelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd naar de voormalige aanwezigheid van "Barelsteyn", in het leenboek van 1425 vermeld als "Hof van Baerle", in de 17de eeuw als "groote huysinghe van plaisantien...". Het was gelegen links van de weg, nabij de Koningsbeek, doch begin 18de eeuw reeds tot puin vervallen.

Vrij lange, bochtige straat vanuit het centrum richting Oppuurs. Nabij het centrum overwegend kleinschalige bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw, onder meer nummers 116, 118 met boven de deur "anno 1924"; verderop landelijke omgeving met op het einde van de straat rechts inplanting van het fort, heden omgevormd tot paradijs voor sportvissers met houten chalets. De oude hoeven in de omgeving, voornamelijk van de gehuchten Boskant en Grootheide, werden gesloopt omwille van de onmiddellijke nabijheid van het fort.

  • MAEREVOET J., Met Lupo van de Bron naar Bornem, Beveren, 1990, p. 89-90.

Bron: De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bornem

Bornem (Bornem)

omvat Dorpswoning

Barelstraat 22, Bornem (Antwerpen)

omvat Fort van Bornem

Barelstraat 228, Bornem (Antwerpen)

omvat Knotbomenrij als perceelsafsluiting

Barelstraat zn (Bornem)

omvat Knotbomenrij en hakhout bij vlasrootput

Barelstraat zn (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.