Adegemstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Adegemstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrij lange straat met gebogen verloop tussen Korenmarkt en Koningin Astridlaan-Olivetenvest.

Reeds vermeld in 1270 en belangrijke uitvalsweg, parallel gelegen met de Dijle, leidend naar de 13de-eeuwse vestingsgordel met de Adegempoort (in 1810 gesloopt).

Verschillende huisnamen uit de 15de tot de 17de eeuw wijzen op de gemengde rol van handels- en residentiële functie van de straat. Brouwerijen, herbergen en neringhuizen naast verblijfplaats van ambachtslieden en kloosterorden, met name belangrijke nu verdwenen instellingen als het Munthuis (heden vermoedelijk nummers 31-33), het voormalige refugium van de abdij van Kortenberg (heden verbouwd tot nummers 60-64?); het eerste kapucijnenklooster, tussen 1599 en 1627 ingeplant op de hoek met de Keerbergstraat; de ongeschoeide karmelieten, tussen 1653 en 1797 gevestigd op de hoek met de Karmelietenstraat.

Deze dubbele functie is tot op heden behouden, wat het heterogene karakter van de straat kan verklaren, namelijk diversiteit in stijlen, opstanden en volumes, met nog enkele winkelpuien van het "klassieke" type uit de tweede helft van de 19de eeuw zoals nummer 2 en 18; uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw zoals nummer 19, 21 en 79; nummer 7 en 44 respectievelijk met art-nouveau- en art-deco-inslag uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw.

In de scenografie vallen een aantal bewaarde 17de- en 18de-eeuwse topgevels op waarvan enkele met aangepaste voorgevel zoals nummer 81-83, 99, 101-103, 107, 113 en 117. Doch overwegende bebouwing met gevarieerde bakstenen 19de-eeuwse lijstgevels met eenvoudige gevelordonnantie, bepleisterd, gecementeerd of met tegels bekleed, onder meer nummers 5, 7, 14-20, 21, 35-39, 42, 49-65, 66-68, 73, 74, 97, 102-106, 115 en 167; enkele panden verbergen mogelijk een oudere kern zoals nummers 9-11, 48-50, 88, 129 en 159. Verder enkele woningen met gangbare stijl uit de eerste helft van de 20ste eeuw (nummer 17: baksteenarchitectuur in art-decostijl; het hoekcomplex van Brouwerij Lamot naar ontwerp van architect J. Lauwers) naast recentere nieuwe bouw.

Een dominerend effect halverwege de straat vormt de Heilig Hartkerk.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Beeld van Maria met Kind

Adegemstraat zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Adegemstraat 67, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Adegemstraat 65, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Adegemstraat 60-64, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Drij Kammen

Adegemstraat 116, Mechelen (Antwerpen)

omvat Classicistische stadswoning

Adegemstraat 41, Mechelen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Adegemstraat 13-15, Mechelen (Antwerpen)

omvat Eigen woning van architect A. Roose van 1955

Adegemstraat 31, Mechelen (Antwerpen)

omvat Herenhuis

Adegemstraat 33, Mechelen (Antwerpen)

omvat Herenhuis

Adegemstraat 78, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis

Adegemstraat 105, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis De Pelmolen

Adegemstraat 55, Mechelen (Antwerpen)

omvat Huis De Drie Katten

Adegemstraat 151, Mechelen (Antwerpen)

omvat Huis De Kluys

Adegemstraat 5, Mechelen (Antwerpen)

omvat Huis Den Wereld

Adegemstraat 9-11, Mechelen (Antwerpen)

omvat Huis Grote Tente

Adegemstraat 97, Mechelen (Antwerpen)

omvat Huis Gulden Bodem

Adegemstraat 7, 7S, Mechelen (Antwerpen)

omvat Muurkapelletje met Mariabeeld

Adegemstraat 96, Mechelen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Heilig Hart

Adegemstraat 95, Mechelen (Antwerpen)

omvat Pastorie van het Heilig Hart

Adegemstraat 93, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Adegemstraat 67, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Adegemstraat 113, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Adegemstraat 43, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Gekroonde Smoutmolen

Adegemstraat 25, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning In de Windmolen

Adegemstraat 85-87, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning van 1679

Adegemstraat 101-103, Mechelen (Antwerpen)

omvat Steegbeluik

Adegemstraat 129, 133-137, Mechelen (Antwerpen)

omvat Vlegelken

Adegemstraat 99, Mechelen (Antwerpen)

omvat Winkel-woonhuis Den Bonten Os

Adegemstraat 117, Mechelen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis

Adegemstraat 2, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning De Bluspot

Adegemstraat 79, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.