Befferstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Befferstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gebogen verbindingsstraat tussen de Grote Markt en de Veemarkt. Voor de oorsprong en betekenis van de straatnaam werden verschillende hypothesen vooropgesteld, namelijk "straat achter het Belfort" of benaming afgeleid van "Befferen": een landgoed van de familie van Beffere in de 13de eeuw, of van Philip Snoy, heer van Befferen in de eerste helft van de 17de eeuw; naam mogelijk ook wijzend op het Befferhof boven Pasbrug, als voormalige zetel van het gerechtshof van het Land van Mechelen.

Straat reeds vanaf de 13de eeuw over de Melaan verbonden met de Veemarkt door middel van de Befferbrug (heden ingenomen door de nummers 36-38). Deze houten brug werd in 1337 door een stenen vervangen, in 1839 heropgebouwd met een hardstenen balustrade, verbreed in 1877 en omstreeks 1922 verplaatst naar de Kruidtuin. Het gedeelte van de Melaan tussen Trektang- en Befferbrug werd in 1893 gedempt.

Van oudsher bebouwd met woningen met bekende huisnamen, die volgens archiefstukken, inscripties en afbeeldingen wijzen op vroegere functies van neringen, herbergen, taveernen en brouwerijen afwisselend met voorname woningen. Tussen nummer 15 en nummer 17 lag eertijds het Wollebrandstraatje: sinds 1854 samen met het Pelikaanstraatje gedeeltelijk ingelijfd bij het Groot Seminarie (Frederik de Merodestraat) en thans afgesloten aan de zijde van de Befferstraat.

Heden interessant en boeiend straatbeeld met op de voorgrond het belangrijk volumespel van de neogotische stadhuisvleugel en naar de Veemarkt toe, uitzicht op de Sint-Pieter-en-Pauluskerk. Nog vrij authentieke bebouwing met gevarieerd ensemble van gevels typerend voor de verschillende bouwperioden en waarvan de oudste topgevels teruggaan tot de 16de eeuw. Daarnaast doorsneelijstgevels uit de 19de eeuw (nummer 8, 24, 34 en 39) of aangepaste oude kernen (nummer 13).

De continuïteit in de handelsfunctie blijkt duidelijk uit de begane grond die doorgaans in de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw (nummer 8, 30 en 32) of recent verbouwd werden tot winkelpuien.

  • STADSARCHIEF MECHELEN, B 6552: Vervloet F., Zicht op huizenrij in de Befferstraat, zijde tegenover Stadhuis, gekleurde pentekening op papier (begin 20ste eeuw).

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Blauw Huys

Befferstraat 24, Mechelen (Antwerpen)

omvat Brouwerij Chevalier Marin

Befferstraat 25-27, Mechelen (Antwerpen)

omvat Brouwerij De Zeeridder

Befferstraat 33-35, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Befferstraat 39, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis De Rode Haan

Befferstraat 9, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis De Witte Lelie

Befferstraat 30, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis De Zwarte Haan

Befferstraat 16, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis Sint-Joris

Befferstraat 12, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen In den Pelicaen en Venetië

Befferstraat 5, Mechelen (Antwerpen)

omvat Dokterswoning De Vier Emmers

Befferstraat 29, Mechelen (Antwerpen)

omvat Herenhuis De Arend

Befferstraat 37, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis

Befferstraat 3, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis De Meersman

Befferstraat 15, Mechelen (Antwerpen)

omvat Huis Drij Kronen

Befferstraat 34, Mechelen (Antwerpen)

omvat Neringhuis met aanhorigheden

Befferstraat 18-22, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Befferstraat 17, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Befferstraat 31, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning De Borcht

Befferstraat 32, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning De Gekroonde Hamer

Befferstraat 7, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning De Windmolen

Befferstraat 1, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Drie Koningen

Befferstraat 28, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Gulden Sleutel

Befferstraat 13, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning met lijstgevel

Befferstraat 10, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning Roeland

Befferstraat 11, Mechelen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woning, diephuis

Befferstraat 8, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.