Blaasbalgstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Blaasbalgstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Smalle straat die loopt van de Leermarkt naar de Meysbrug. In de 14de eeuw zogenaamd "straat naar de Meysbrug" en in de 15de eeuw "Stove-straat". Huidige benaming vanaf de 17de eeuw.

Het begin van de linkerzijde wordt ingenomen door appartementsgebouwen; nummers 5 en 7, twee leegstaande 19de-eeuwse enkelhuizen van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, geven de oude rooilijn aan. Straatbeeld gekarakteriseerd door eenvoudige bebouwing met 19de- of begin 20ste-eeuws uitzicht (onder meer nummers 2, 8 en 32 voorzien van kleurige faiencebekleding).

Nummer 14 heeft een nieuwe bakstenen bekleding; rechthoekige muuropeningen met ijzeren I-balken en rozetten, twee linkertraveeën op de tweede bouwlaag gekoppeld door vooruitspringende korfboog op lisenen. Breed- en diephuizen van twee tot drie bouwlagen met variërende gevels die soms een oudere kern verbergen (onder meer nummer 38 met bewaarde jaarankers 1614).

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Stadswoning

Blaasbalgstraat 16, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.