Leermarkt

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Leermarkt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met licht versmallend tracé van de Botermarkt-Muntstraat naar de Hazestraat-Lange Ridderstraat. Voorheen samen met de Desiré Boucherystraat de zogenaamde "Oude Bruul". Huidige benaming ontleend aan het leder dat vroeger verkocht werd voor de huizenrij met pare nummers, aan de westzijde.

Straat eertijds afgezoomd met belangrijke, nu verdwenen panden als het oude klooster van de clarissen urbanisten (1669-1786), het Engels kartuizerklooster, de huizen van het schoenmakersambacht en de huidenvetters.

Eerste oostelijke straathelft heden getypeerd door het commercieel winkelcentrum met de nieuwe stadsfeestzaal. Gevelwanden voorts afgezoomd met al dan niet aangepaste lijstgevels uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw, voornamelijk van drie bouwlagen en dito traveeën, met geloogde of rechthoekige muuropeningen en wisselende gevelbekledingen. Bepleisterd (nummer 41), gecementeerd (nummers 39 en 60), bekleed met tegels (nummer 15), naast eenvoudige baksteenarchitectuur (onder meer nummers 4, 19-21, 32, 34, 36 en 37). Nummers 15 en 34 met houten uitstalraam.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Burgerhuis

Leermarkt 39, Mechelen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Leermarkt 62, Mechelen (Antwerpen)

omvat Drie stadswoningen

Leermarkt 56-60, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Leermarkt 6, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Leermarkt 25, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Leermarkt 54, Mechelen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Désiré Boucherystraat

Désiré Boucherystraat (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.