Leopoldstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Leopoldstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Brede lijnrechte straat, geopend in 1859 en behorend tot de aanleg van de stationswijk; in het verlengde en vertrekkend van de Van Benedenlaan naar het Koning Albertplein met het station, waarop ze overhoeks uitkomt. Drukke éénrichtingsverkeersader als verbinding met de autoweg-oprit Brussel-Antwerpen.

Linkerstraatzijde vooraan eertijds ingenomen door het Koninklijk Atheneum, in 1893 heringericht als Academie voor Schone Kunsten, tenslotte gesloopt in 1946. Huidige bebouwing is voornamelijk gekarakteriseerd door concentratie van vrije beroepen, winkeluitbatingen en horecabedrijven.

Deze straat verliest steeds meer van haar oorspronkelijk karakter en allure: de basisbebouwing uit het derde en vierde kwart van de 19de eeuw moet ook hier meer en meer plaats ruimen voor hoge flatgebouwen en grootschalige nieuwe bouw, (onder meer nummer 4 gesloopt voor de uitbreiding van de Sint-Jozefkliniek, nummer 2).

Het zijn doorgaans middelgrote burgerhuizen met enkelhuisopstand: bepleisterde, bakstenen of gecementeerde lijstgevels van drie bouwlagen en meestal drie traveeën onder een zadeldak; rechthoekige en getoogde bovenvensters of bovenvensters met afgeronde hoeken. Enkele gevels vertonen een rijkere stucornamentatie, onder kroonlijsten op fraai uitgewerkte consoles, met gemarkeerde bel-etage door een balkonleuning of erker. Daarnaast strakkere bakstenen of natuurstenen gevels uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw (nummers 46 en 111), meestal gegroepeerd (zie nummers 56-60 en 63-77), al dan niet met lichte art-deco-inslag (nummer 71). Nummer 103-105 naar ontwerp van architect J. Chabot dateert uit de jaren '30-40. Enkele ruimere herenhuizen zijn verrijkt met neo-Lodewijk XV-motieven, zie nummers 35 en 113.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Meubelfabriek

Leopoldstraat 70, Mechelen (Antwerpen)

omvat Neoclaccistisch getint burgerhuis

Leopoldstraat 64, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoningen

Leopoldstraat 6-8, 13, 14, 27-37, 41-45, 49, 81-83, 95-97, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoningen

Leopoldstraat 19, 86-88, 92, 96, 100, Mechelen (Antwerpen)

omvat Vier neoclassicistische burgerhuizen

Leopoldstraat 15-17, 66-68, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.