Louizastraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Louizastraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof naar de Van Benedenlaan. Aangelegd van 1863 tot 1865. Eertijds stond er het zogenaamde "Guldenhof" (Ouden Boog).

Vrij homogene gevelwanden uit de tweede helft van de 19de eeuw, op verschillende plaatsen verstoord door schaalvergrotingen. Begin van linkerzijde (oostkant) deels ingenomen door schoolgebouw (1972- 1973). Straatbeeld getypeerd door burgerhuizen van het enkelhuistype met drie traveeën en drie tot drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (nummers 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 32 en 38), voornamelijk gedecapeerde lijstgevels (nummers 11 en 12: gecementeerd; nummers 30 en 32: bepleisterd en witgeschilderd).

Het accent valt dikwijls op de middentravee waar balkons voorkomen, op de bel-etage en soms op de bovenverdieping. Veelal horizontaal belijnde gevels door middel van doorgetrokken lekdrempels en puilijsten. Rechthoekige of getoogde muuropeningen, veelal gevat in een al dan niet vernieuwde of geprofileerde omlijsting. Keldergaten.

Nummer 8: gelijkaardig enkelhuis van twee traveeën. Nummer 21: gelijkaardig burgerhuis, doch dubbelhuistype van vier traveeën gemarkeerd door arduinen balkon op consoles over twee middentraveeën van de bel-etage. Nummer 5: diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met gedecapeerde lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw en deels verbouwde begane grond. Nummer 22: gelijkaardig huis van twee bouwlagen onder een mansardedak met drie dakkapellen in grijsgeschilderde omlijsting. Gedateerd 1875 op gevelsteen onder balkon. Nummer 23: gecementeerde lijstgevel uit het begin van de 20ste eeuw. Smalle deurtravee naast brede venstertravee met drielichten. Beneden- en bel-etagevensters gevat in een rondboognis.

Nummer 4 (hoek Lange Nieuwstraat): appartementsgebouw van vier bouwlagen, typerend voor de baksteenarchitectuur van de dertiger en veertiger jaren; bepleisterde en beschilderde benedenverdieping, overkragende bovenverdieping met afgeronde hoek, vensteromlijstingen van bruine keramiektegels.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Herenhuis

Louizastraat 20, Mechelen (Antwerpen)

omvat Herenhuis

Louizastraat 1, Mechelen (Antwerpen)

omvat Herenhuis

Louizastraat 13, Mechelen (Antwerpen)

omvat Nationale Bank van België

Louizastraat 40, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.