Minderbroedersgang

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Minderbroedersgang

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Genaamd naar het voormalige minderbroederklooster en gelegen tussen Onder den Toren en Melaan - Jef Denynplein.

Voorheen een soort voorhof van het klooster, aan zijde Onder den Toren afgesloten door een muur met toegangspoort en met de Melaankaai verbonden door middel van een brugje. In 1611 werd deze doorgang voor het publiek opengesteld en de minderbroeders kregen toestemming een tweede brug over de Melaanrivier te bouwen voor de kerkingang. Met de bouw van het Gesticht Cellekens in 1854 werden straat en eerstgenoemde brug verbreed en de muur met toegangspoort afgebroken.

Straatbeeld van oudsher getypeerd door belangrijke historische gebouwen: namelijk de Heilige Geestkapel en het Bureel van Weldadigheid, nu het Stadspoppentheater; het minderbroederklooster, sinds 1968 op de kerk na ingenomen door het Cultureel Centrum Burgemeester A. Spinoy; tenslotte een gedeelte van het Spaans Gasthuis, thans verbouwd tot de Cellekens en de Technische Scholen. Overige bebouwing gekenmerkt door eenvoudige 19de-eeuwse en begin 20ste-eeuwse lijstgevels.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Gesticht Cellekens

Minderbroedersgang 12, Mechelen (Antwerpen)

omvat Heilige Geestkapel en Bureel van Weldadigheid

Minderbroedersgang 1-3, Mechelen (Antwerpen)

omvat Minderbroederskerk

Minderbroedersgang zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.