Nokerstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Nokerstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Benaming opklimmend tot het begin van de 14de eeuw. Rechte straat tussen de Goswin de Stassartstraat en de Sint-Katelijnestraat, heden opgenomen in het herwaarderingsgebied van de wijk Klein Begijnhof-Heembeemd.

Behouden kleinschalige bebouwing aan de zuidzijde: namelijk enkele bewaarde oudere kernen (zie nummers 11, 13 en 55); voorts arbeidershuizen uit de 19de eeuw, meestal twee tot drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met bakstenen lijstgevel (onder meer nummers 23 en 75), bepleisterd (onder meer nummers 15, 25 en 29), gecementeerd (nummers 77 en 91) of met tegels bezet (nummers 33 en 59). Enkele meer verzorgde gevels vallen op ten opzichte van de talrijke leegstaande en verwaarloosde woningen (zie nummer 45, 51: witgekalkte lijstgevels met groen- en roodbeschilderde lekdrempels, plint en houtwerk).

Enkele panden werden gesloopt voor de aanleg van speel- en ontmoetingspleintjes. De noordzijde wordt begrensd door het voormalig cellebroedersklooster, thans klooster der zusters franciscanessen; ernaast de gebouwen van de Dossinkazerne.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Breedhuis

Nokerstraat 11-13, Mechelen (Antwerpen)

omvat Cellebroedersklooster

Nokerstraat 4-6, Mechelen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Diephuisje

Nokerstraat 9, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Nokerstraat 55, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.