Rik Woutersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Rik Woutersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de Veemarkt en de Huidevettersstraat. Vanouds bekende straat behorend tot de "Ham" of "Nieuwland"; aanvankelijk een waterrijk gebied waar zich verschillende huidenvetterijen vestigden; laatstgenoemden kenden een bloeiperiode tijdens de 15de en de 16de eeuw. Vroeger ook zogenaamd "Vetterstrate" (in de 15de eeuw), Torfstraat (in de 16de en 17de eeuw) en Huidevettersstraat (in de tweede helft van de 19de en de eerst helft van de 20ste eeuw). Huidige benaming naar de vermaarde schilder en beeldhouwer Rik Wouters (1882- 1916).

Weinig boeiend straatbeeld: enkel nummer 36 getuigt nog van de oorspronkelijke bebouwing. Gevelwanden gevormd door eenvoudige 19de-eeuwse rijhuizen van twee tot drie bouwlagen en dito traveeën onder zadeldak; overwegend bakstenen en later gecementeerde lijstgevels voorzien van rechthoekige muuropeningen (onder meer nummers 8-12, 9-13, 17-19, 21-23, 28, 30 en 45-47); mogelijk verbergen ze enkele oudere kernen (onder meer nummers 7, 22 en 31). Nummers 5 en 32 vallen op door hun kleurrijke faiencetegelbekleding.

De hoekhuizen aan de Zakstraat met afgesnuite hoektravee en getoogde bovenvensters, dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw. Voorts enkele mooi bewaarde houten uitstalramen uit de tweede helft van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw, onder meer nummers 5, 26 en 29. Aan nummer 24: houten muurkapelletje in neogotische stijl met ijzeren lantaarn; beeld van Maria en Kind heden verdwenen.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Brouwerij Sint-Michiel

Rik Woutersstraat 36A, 38, 38A-B, 40, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis

Rik Woutersstraat 15, Mechelen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis met winkelpui

Rik Woutersstraat 26, Mechelen (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Rik Woutersstraat 31, Mechelen (Antwerpen)

omvat Twee stadswoningen uit 1616

Rik Woutersstraat 36, Mechelen (Antwerpen)

omvat Tweegezinswoning

Rik Woutersstraat 41-43, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning met houten uitstalraam

Rik Woutersstraat 5, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.