Schaalstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Schaalstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Sween of Sweynstrate". Smalle straat met knik gelegen tussen de IJzerenleen en de Bruul. Het einde der rechterzijde wordt ingenomen door de zijgevel van het vroegere Leliëndaalklooster. Ervoor is een open plek.

Bebouwing gekarakteriseerd door arbeiderswoningen van twee à drie traveeën en dito bouwlagen met uitzicht uit de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Enkele oudere kernen (onder meer nummer 27: zie rechteraandak). De 1576 gedateerde puntgevel van nummer 41 is de achtergevel van Borzestraat nummer 42.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mechelen binnenstad

Mechelen (Mechelen)

omvat Rij arbeiderswoningen

Schaalstraat 30-42, Mechelen (Antwerpen)

omvat Woning met puntgevel

Schaalstraat 11, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.