Oudemansstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oudemansstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Loopt van Sint-Paulusplaats naar Vingerlingstraat en vormde in 1230 de stadsgrens, vandaar slechts bespreking van de oostzijde.

Aanvankelijk aangeduid onder de algemene benaming "Dries". Begin 16de eeuw heette ze Vingerlingstraat en in de 18de eeuw kreeg het zuidelijk deel de naam Oude Mansstraat. In deze straat bevonden zich drie godshuizen: Blauw en Grauw, voor zes ouderlingen en een priester (1471), een gesticht voor zes gebrekkige ouderlingen (1557) en een tehuis voor acht behoeftige vrouwen (1695).

Oost- en westzijden der straat zijn nu een aaneenschakeling van bordelen; de bouwvallige huizen zijn opvallend geritmeerd door de opeenvolging van lichtreklames. Afwisseling van lijsten topgevels, bepleisterd of gecementeerd. Enkele met fraaie 19de-eeuwse sleutels en kroonlijstversiering. Alle met winkelpuien.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Antwerpen - Historische binnenstad

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch winkelhuis met beeldengroep Heilige Familie

Oudemansstraat 34, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Traditioneel hoekhuis

Oudemansstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditionele stadswoning

Oudemansstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditionele stadswoning

Oudemansstraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditionele stadswoning

Oudemansstraat 30-32, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.