Reyndersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Reyndersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Vlasmarkt naar Groenkerkhofstraat. Geopend op de gronden van een groot erf toebehorend aan ridder Reinier van der Elst en genaamd "Reyniershof". Van der Elst was lid van een van de invloedrijkste Antwerpse families. Van 1390 tot 1398 was hij verschillende malen schepen, in 1407 werd hij markgraaf. Het "Reyniershof" strekte zich uit tot aan de Steenhouwersvest, had uitgangen in de Heilige Geeststraat en Kammenstraat en besloeg zelfs de gronden waarop later de Vrijdagmarkt zou aangelegd worden. In de 15de eeuw sprak men van "Reyneerssteghe" of "Haechsteghe" daar de weg gedeeltelijk met hagen was afgezet, of nog "het straetken daer men gaet te Sint Mertensstrate waart", waarmee de Vlasmarkt bedoeld werd. Omstreeks 1580 werd de benaming "Reyndersstrate" algemeen.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Antwerpen - Historische binnenstad

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Reyndersstraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Reyndersstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De groote witte Arend

Reyndersstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Gulden Roose

Reyndersstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat De Witte Roose

Reyndersstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde neoclassicistische winkelhuizen en beluik

Reyndersstraat 29-33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Groote Hage en Peerhage

Reyndersstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gulden Hert

Reyndersstraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekhuis met traditionele kern

Reyndersstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hotel voor reizigers in neoclassicistische stijl

Reyndersstraat 14-16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Jordaenshuis

Reyndersstraat 6, Hoogstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Schilt van Leyden

Reyndersstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sint-Christoffel

Reyndersstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel breedhuis

Reyndersstraat 2B, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Reyndersstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis met neoclassicistische lijstgevel

Reyndersstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl en Mariabeeld

Reyndersstraat 26-28, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.