Sint-Pietersvliet

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Pietersvliet

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen de kaai (Van Meteren - Ortelius) en Sint-Paulusplaats. Naam ontleend aan de voormalige Sint-Pieterskapel op die plaats. Mogelijk verband met de noordwaarts gelegen "Peterspolre" (-polder). De kaaien langsheen de vliet heetten "Magermanskaai" ten zuiden, "Sint-Pieterskaai" ten noorden, de brug tussenbeide, afgebroken in 1818, "Beyltjensbrug". Waarschijnlijk is de Sint-Pietersvliet de uitmonding van de "Koeikensgracht", circa 1250 uitgegraven als omheiningsgracht van de vergrote stad; in 1884 werd ze gedempt en de beide kaaien kregen de gemeenschappelijke naam Sint-Pietersvliet.

Straatbeeld: gedomineerd door het Tolhuis. In de schaduw hiervan ligt de vervuilde en banale zuidzijde; huizen uit de tweede helft van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw van drie à vijf bouwlagen.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Antwerpen - Historische binnenstad

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Café in neoclassicistische stijl

Sint-Pietersvliet 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Rijhuis met traditionele kern

Sint-Pietersvliet 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ter Doelen

Sint-Pietersvliet 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Tolhuis

Sint-Pietersvliet 7, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.