Steenhouwersvest

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Steenhouwersvest

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Sint-Jansvliet tot kruising Kammen-Nationalestraten. Loopt daarna over in de Lombardenvest. De naam verschijnt voor de eerste maal in een oorkonde van 1409, zie de vestigingsplaats van steenkappers en bouwmeesters. Appelmans en de Waghemakere hadden hier onder andere hun logiën. In 1250, zuidelijke stadsgrens en omheiningsgracht zich uitstrekkend van Sint-Jans- tot Kammenpoort. Na de stadsvergroting van 1314 werd de straat geopend op de buitenkant van de gracht; laatstgenoemde werd overwelfd circa 1830 (zie Lombardenvest). In l881 werd de straat verbreed volgens het zogenaamde Plan Pierquin (zie Nationalestraat).

Noordzijde: van Sint-Jansvliet tot Drukkerijstraat: slordige huizenrij met 19de-eeuwse lijstgevels; nummer 5 afgebroken tot op puihoogte hoek Vrijdagmarktstraatje met blinde muur over twee panden, op de andere hoek bres van vier panden afgezet met schotten waarachter banale achtergevels van de Vrijdagmarkt; inspringende panden nummers 13 en 17. De huizen van Drukkerijstraat tot Nationalestraat zijn van betere kwaliteit: tweede helft 19de eeuw, eerste kwart 20ste eeuw, vier bouwlagen, winkelpuien: een recente ingepaste gevel.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Antwerpen - Historische binnenstad

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Den grooten Donder Cloot

Steenhouwersvest 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 65, Kammenstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 11-13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neptune

Steenhouwersvest 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Slagerij in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Steenhouwersvest 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Tradioneel burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel

Steenhouwersvest 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel hoekhuisje

Steenhouwersvest 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 44-46, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woon- en handelspand

Steenhouwersvest 51, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.