Steenhouwersvest

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Steenhouwersvest

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen Sint-Jansvliet/Oever en de kruising van Kammenstraat en Nationalestraat, verderop doorlopend in de Lombardenvest. In 1250, zuidelijke stadsgrens en omheiningsgracht zich uitstrekkend van Sint-Jansport tot Kammenpoort. Vermoedelijk na de stadsvergroting van 1314, in de eerste helft van de 14de eeuw aangelegd op de buitenzijde van de vroegere vestinggracht, die omstreeks 1830 werd overwelfd. De naam verschijnt voor de eerste maal in een oorkonde van 1409. In 1881 werd de straat gedeeltelijk verbreed, voornamelijk aan de noordzijde, als onderdeel van het saneringsplan voor de omgeving van de Nationalestraat, uitgevoerd door de Parijse ondernemer Hubert Pierquin. Naamgeving in verband met de werkhuizen van steenkappers die hier gevestigd waren, met name Appelmans, De Waghemakere, en Sanders.

Noordzijde: van Sint-Jansvliet tot Drukkerijstraat: huizenrij met 19de-eeuwse lijstgevels, inspringende panden nummers 13 en 17. Van Drukkerijstraat tot Nationalestraat: huizen uit de tweede helft 19de eeuw, eerste kwart 20ste eeuw, vier bouwlagen, winkelpuien. Heterogene zuidzijde met verschillende huizen uit de 16de of 17de eeuw (nummers 2, 22, 24), 18de eeuw (nummer 10?, 28), vierde kwart van de 19de eeuw (nummers 14, 16, 26, 42 en 52); naoorlogse woningen (nummers 6-8, 30 tot 40, 54). De hoeken van de Korte Ridderstraat zijn geaccentueerd door trapgevels. Nummer 18 met gedenkplaat voor Karel Van den Oever (dichter 1870-1928).

Bron: -

Auteurs: Goossens, Miek; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Antwerpen - Historische binnenstad

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Den grooten Donder Cloot

Steenhouwersvest 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 65, Kammenstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 11-13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neptune

Steenhouwersvest 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Slagerij in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Steenhouwersvest 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Tradioneel burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel

Steenhouwersvest 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Traditioneel diephuis

Steenhouwersvest 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 55, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 44-46, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woon- en handelspand

Steenhouwersvest 51, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.