Drukkerijstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Drukkerijstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Vrijdagmarkt naar Van Rijswijckplaats en doorsneden door de Steenhouwersvest (grens van 1250). Het zuidelijk deel heette vroeger "Voddenstraat", het noordelijke "Guldenbrug". Met de saneringswerken van 1880 werd de Voddenstraat afgebroken en vervangen door de huidige Drukkerijstraat (zie Nationalestraat). De naam herinnert aan de drukkerij van Plantijn op de Vrijdagmarkt.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Antwerpen - Historische binnenstad

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Bestelkantoor van de Staatsspoorwegen

Drukkerijstraat 18-20, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Drukkerijstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hôtel Central, Modenatie

Drukkerijstraat 9-17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Drukkerijstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Drukkerijstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.