Geefsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Geefsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Schoenmarkt naar Lombardenvest. Eertijds was hier het refugium van de Sint-Bernardsabdij (Hemiksem). In 1582, na de afschaffing van het refugium, besloot de magistraat een straat te openen die de Schoenmarkt rechtstreeks met de Lombardenstraat moest verbinden. De brug over de Lombardenvest, namelijk de Sint-Bernardsbrug gaf haar naam aan de nieuwe straat. De huidige benaming dateert slechts van 1936 en herinnert aan Willem Geefs, beeldhouwer van het Rubensstandbeeld op de Groenplaats. De bebouwing werd vrijwel totaal gesloopt (zie Lombardenvest).

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Antwerpen - Historische binnenstad

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Provinciaal Archief

Geefsstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.