Tiensestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Tiensestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).
  • Inventarisatie Leuven (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Tiensestraat is een historische invalsweg die in 1269 reeds vermeld werd als Hollestraat - occasioneel ook Sint-Michielsstraat genoemd naar de gelijknamige kerk - maar doorgaans tot de 17de eeuw bekend als Hoelstraat. Het is een vrij smalle straat, met bochtig verloop - klimmend naar de Tiensepoort -, en herhaaldelijk verspringende rooilijn. De huizenrij wordt onderbroken door kleine en grotere pleinen ter hoogte van de Muntstraat, het Alfons Smetsplein, de kruising met de Charles Deberiotstraat, het Herbert Hooverplein en het Kardinaal Mercierplein.

De Tiensestraat bestond aanvankelijk uit twee delen: een eerste gedeelte tot aan de poort in de stadsomwalling, waarop de voormalige Sint-Michielskerk gebouwd was, ter hoogte van het huidige Herbert Hooverplein, en een tweede, landelijk gedeelte buiten de stadsmuren.

Het gedeelte binnen de vroegere omwalling groeide al snel uit tot handelsstraat. De oudste bebouwing gaat er terug tot de 15de eeuw, en is vrij homogeen van karakter: slechts op enkele plaatsen worden de doorgaans in de 19de eeuw aangepaste gevels (onder andere nummers 62-64) onderbroken door recente, schaalvergrotende architectuur.

Naast de gewone handels- en woonhuizen, waren er ook een aantal universitaire colleges gevestigd: het in 1971 gesloopte Baius- en Vande Wynckelecollege - onder de Leuvenaars gekend als een deel van het "Patriacomplex" aan het huidige Alfons Smetsplein -, en er tegenover het college De Valk (nummer 41).

Ter hoogte van de stadsomwalling werd het beeld van de Tiensestraat voornamelijk gekenmerkt door kerken en kloosters: het klooster en de kerk van de paters conventuelen (nr. 78) net binnen de omwalling, en erbuiten de Onze-Lieve-Vrouwekapel-van-Ginderbuiten, het kloostercomplex met de kerk van de ongeschoeide karmelietessen (heden scheutisten, Vlamingenstraat 1-3), en de Sint-Annakapel aan het huidige Kardinaal Mercierplein. Het landelijk gedeelte buiten de stadsomwalling was slechts sporadisch bebouwd. De nog resterende basisbebouwing, opklimmend tot de 16de eeuw (voorbeeld nummer 167), werd voornamelijk in de loop van de 19de eeuw in neoclassicistische zin aangepast (voorbeeld nummers 79, 97, 99-101, 139 en 141-143). De resterende ruimte zou pas systematisch bebouwd worden vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, toen de door stadsarchitect F.H. Laenen geplande residentiële uitbreiding tussen de stationsbuurt en de Naamsestraat gerealiseerd werd. De meest opvallende realisatie is hier toch wel het Leo XIII-seminarie (1895-1896) naar ontwerp van J. Helleputte & J.F. Piscador (nummer 98).

Door de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog wordt het grootste deel van de bebouwing tussen het Rector De Somer- en het Alfons Smetsplein gekenmerkt door zogenaamde wederopbouwarchitectuur, gevelarchitectuur waarvan de vorm en de materialen vooraf vastgelegd werden door het Raadgevend Comiteit van de Stedeschoon. Deze panden in zogenaamde "wederopbouwstijl" worden gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur, geïnspireerd op de regionale bouwstijlen, met integratie van eigentijdse of geïnterpreteerde bouwelementen. Typerend is het traditiegetrouw gebruik van bak- en/of natuursteen, al of niet verwerkt met blauwe hardsteen en similisteen. Het zijn voornamelijk winkel-/woonpanden, doorgaans breedhuizen van drie bouwlagen, soms in combinatie met een topconstructie die als scherm fungeert voor de langsgerichte nok van het zadel- of mansardedak, als reminiscentie aan het vroegere diephuis. De begane grond is doorgaans gevelbreed opengewerkt, met aangepaste winkelpuien binnen de tot op heden veelal behouden oorspronkelijke omlijsting. Naast de lager beschreven representatieve panden, wordt de wederopbouwarchitectuur ook in een meer afgezwakte vorm vertegenwoordigd door de nummers 4 (1920, V. Rosseels), 6, 9 (1921, A. Stevens), 11, 13 (1922), 23 (1920, F. Rasquin), 25-27 (1922, L. Landeloos), 29 (1921, C. Goemans), 33 (1920), 35 (1921, E. G. Jotthier), 33, 36 (1925, E. Peeters), 39, 280 (1920, architect Vanden Eynde) en 282-284 (1925, architecten A. Mommaels en Vandeput).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Leuven

Leuven (Leuven)

omvat Architectenwoning V. Rosseels

Tiensestraat 7, Savoyestraat 1, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Arduinen armpomp De Gulden Fonteyne

Tiensestraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Tiensestraat 105, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Tiensestraat 61-63, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Tiensestraat 75-77, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis met Lodewijk XVI-gevel

Tiensestraat 10, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel

Tiensestraat 132, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis met winkelpui

Tiensestraat 49, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis naar ontwerp van G. Sterckx

Tiensestraat 2, Eikstraat 7, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis uit 1643

Tiensestraat 134-136, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis van 1914-1921

Tiensestraat 74, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Classicistisch burgerhuis

Tiensestraat 107-111, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Classicistisch burgerhuis

Tiensestraat 81, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Eerste stadsomwalling

Brusselsestraat 69, Handbooghof zonder nummer, Kapucijnenvoer 35, Karel van Lotharingenstraat 14-24,...

omvat Gebouwencomplex

Tiensestraat 8, Eikstraat 14, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Geheel van handelspanden

Tiensestraat 235-241, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Geheel van handelspanden van 1897

Tiensestraat 65-69, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Gildehof

Tiensestraat 80, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Handelspand naar ontwerp van C. Herpoel

Tiensestraat 224, 224A, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Handelspand naar ontwerp van E. Peeters

Tiensestraat 128, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Handelspand naar ontwerp van J. Vincke

Tiensestraat 278, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Handelspand naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken

Tiensestraat 32, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Handelspand naar ontwerp van R. Notéris

Tiensestraat 19, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Handelspand naar ontwerp van V. Rosseels

Tiensestraat 21, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Handelspand van 1923 naar ontwerp van A. Stevens

Tiensestraat 72, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Tiensestraat 152, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Tiensestraat 127, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis van 1889

Tiensestraat 55, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Herenwoning

Tiensestraat 82-84, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis

Tiensestraat 129-131, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis annex herenwoning

Tiensestraat 15-17, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis Café Erasmus

Tiensestraat 96, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis met Muntstraat

Tiensestraat 38, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekhuis met Tiensevest

Tiensestraat 271-273, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII

Kardinaal Mercierplein 2, Andreas Vesaliusstraat 2, Tiensestraat 98, 102, 112-124, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Kapel der conventuelen

Tiensestraat 78, Leuven (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Patria, ensemble van drie huizen

Tiensestraat 60, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Pedagogie De Valk

Tiensestraat 41, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Rijhuizen

Tiensestraat 62-64, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Sancta Maria-instituut

Tiensestraat 66, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadspark Sint-Donatius

Tiensestraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Tiensestraat 145-147, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Tiensestraat 155, 155C, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Tiensestraat 231-233, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Tiensestraat 157-159, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning De Cleynen Calsterput

Tiensestraat 28, 28A, 30, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning De Rooden Haan

Tiensestraat 12, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning De Schalmeye

Tiensestraat 26, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning Den Handboom

Tiensestraat 70, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning in traditionele stijl

Tiensestraat 146, Leuven (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Toegang tot de Potterijgang

Tiensestraat 93, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Traditioneel hoekhuis

Tiensestraat 161-165, Burgemeestersstraat 1, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Traditionele stadswoning

Tiensestraat 150, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Twee burgerhuizen

Tiensestraat 117-119, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Winkel-woonhuis naar ontwerp van V. Rosseels

Muntstraat 29, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Winkelhuis uit 1919

Tiensestraat 37, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Woning

Tiensestraat 167, Leuven (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Woning

Tiensestraat 200, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Woning met winkelpui

Tiensestraat 260, 260C, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Woning naar ontwerp van J. Piscador

Tiensestraat 31, Leuven (Vlaams-Brabant)

omvat Woon- en handelspand

Tiensestraat 68, Leuven (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.