Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Rekem
Straat Patersstraat
Locatie Patersstraat 12, Lanaken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lanaken (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Lanaken (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Stadswoning

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude kern Rekem

Deze bescherming is geldig sinds 28-09-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder steil gebogen zadeldak (17de-eeuwse kern?), met classicistische voorgevelordonnantie van circa 1775, voor kort aangepast en voorzien van een nieuw baksteenparement.

Lijstgevel met houten kroonlijst op uitgesneden modillons. Getoogde benedenvenster (rechts), in de oorspronkelijke, rechthoekige omlijsting van kalksteen, geprofileerd en voorzien van een sluitsteen; aangepast venster, links. Getoogde bovenvensters in recente, bakstenen omlijsting. Oorspronkelijke deur in een geprofileerde, rechthoekige, kalkstenen omlijsting met neuten, sluitsteen en hardstenen tussendorpel. Oorspronkelijk houtwerk. Zijgevels met aandaken en muurvlechtingen.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Patersstraat

Patersstraat (Lanaken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.