Heidebloemhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Beatrijslaan
Locatie Beatrijslaan 4, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heidebloemhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Dal Kleine Nete

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige kasteelhoeve met losstaande bestanddelen, naar verluidt van circa 1750, doch recent grondig "gerestaureerd".

Verankerde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een met gras begroeid erf. Woonstalhuis ten zuiden (nok evenwijdig aan straat), naar verluidt verhoogd eind 19de-, begin 20ste eeuw (zie bouwnaad en baksteenfries met dropmotief). Zuidelijke lijstgevel van zes traveeën; twee klimmende dakvensters. Betraliede rechthoekige of steekbogige vensters met arduinen dorpels. Rechthoekige deur met arduinen latei op zandstenen consooltjes. Zijgevels met aangepaste muuropeningen; rechts centraal rondboogluik in top. Voormalig wagenhuis ten westen (nok loodrecht op straat) van vier traveeën, geritmeerd door lisenen; korfboogpoorten. Tweebeukige langsschuur ten noorden (nok evenwijdig aan straat); drie traveeën, eveneens geritmeerd door lisenen bovenaan verbonden door een baksteenfries. Rechthoekige poorten onder houten latei.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beatrijslaan

Beatrijslaan (Lier)

is gerelateerd aan Dal Kleine Nete

Lier (Lier), Kessel (Nijlen), Emblem (Ranst)

is gerelateerd aan Kasteel Heidebloem

Beatrijslaan 6, Lier (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.