Hendrik Consciencestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Hendrik Consciencestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Henri Horriestraat naar Stationsplein. In 1868 aangelegd, en tot 1883 z.g. Statiestraat. Recht straattracé. Straatbeeld sterk bepaald door aanwezigheid van banken (nrs. 6, 10-12, 34, 40). Veel lijstgevels van twee à drie bouwl. en twee à drie trav., vaak van baksteen, soms gecementeerd. Talrijke herenhuizen (o.m. nrs. 46, 59, 65, 67). Herbergen en hotels met lijstgevels en afgesnuite hoektrav. (nrs. 29, 50, 53).

Op stilistisch vlak invloed van talrijke neostijlen: neoclassicisme (nr. 59), neogotiek (nr. 81), neorenaissance (nr. 10), neorococo (nr. 40). Tevens "kubisme" (nr. 46). XX B-kantoor- en flatgebouwen.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Roeselare

Roeselare (Roeselare)

omvat Bankgebouw

Hendrik Consciencestraat 6, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Hendrik Consciencestraat 65, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Eclectisch bankgebouw Nationale Bank van 1921

Hendrik Consciencestraat 10, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Herberg In Gambrinus

Hendrik Consciencestraat 71-73, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Hendrik Consciencestraat 46, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Huis Wyckhuyse

Hendrik Consciencestraat 40, Roeselare (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Magazijn uit 1889

Hendrik Consciencestraat 44, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Neoclassicistisch herenhuis

Hendrik Consciencestraat 59, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Twee hoekhuizen

Hendrik Consciencestraat 50, 53, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Volkshuis De Voorzorg

Hendrik Consciencestraat 60, Roeselare (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.