Hof van 't Henneken

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Onbepaald
Straat Hof van 't Henneken

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ligt in het verlengde van de Zuidstraat en loopt naar de Koning Albert I-laan/ Hippoliet Spilleboutdreef, maakte vroeger deel uit van de Meenseheirweg. Genaamd naar de voormalige herberg en brouwerij "het Hinneken" (ca. 1700-ca.1880), later z.g. "Hof van 't Henneken" (ca. 1880-1914).

Recht tracé. Woon- en handelsfunctie met buurtwinkels en enkele herbergen "In de nieuwe straat" (nr. 76) en voormalige herberg "De Stad Bordeaux" (nr. 43), daarnaast St.-Lutgardisschool. Straatbeeld vnl. bepaald in XIX d en tijdens de wederopbouw.

Basisbebouwing: arbeiderswoningen met lijstgevel van twee tot drie trav., en twee bouwl. onder pannen zadeldak (n // straat) vanaf XIX d. Oudste arbeidershuisjes uit XIX d (nrs. 2-8); vaak met recenter gevelparement: nrs. 70-72 als samenstel met bakstenen parement verfraaid d.m.v. meandermotief rond steekbogige muuropeningen, steigergatvullingen; gecementeerde gevels met geriemde vensteromlijstingen, vaak met sterk versierde sluitsteen (o.m. nrs. 12 van 1921, 32-34, 47, 68); nrs. 60-62 bepleisterd met geometrische art-decomotieven. Talrijke beeldennisjes in deze lijstgevels (nrs. 8, 12, 60). Meerdere gevels in regionalistische stijl uit wederopbouwperiode met topgevel (o.m. nrs. 39 van 1932 en nr. 50 van 1921) vaak als samenstel geconcipieerd (nrs. 23-29 van 1921, nrs. 52-58 van 1922), verfraaid met o.m. overhoekse lagen. Meer vooruitstrevend hoekhuis (nr. 111). Kleinschalige nieuwbouw. Herwaarderingsgebied tussen Damberd- en Borstelstraat met sociale woningbouw van 1998.

Ter hoogte van het kruispunt met de Bollenstraat, kruisbeeld op sokkel.

SAR 84/1921, 257/1921, 432/1921, 32/1922, 34/1932.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Roeselare

Roeselare (Roeselare)

omvat Drie stadswoningen en bakkerij ontworpen door E. Apers

Hof van 't Henneken 54-58, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis ontworpen door J. Vandamme

Hof van 't Henneken 111, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Twee burgerhuizen

Hof van 't Henneken 23-29, Roeselare (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.