Sint-Michielsplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Onbepaald
Straat Sint-Michielsplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Plein rond de St.-Michielskerk dat het tracé van het vroegere kerkhof, afgeschaft nadat Jozef II in 1804 het begraven rondom kerken verboden had, volgt. Sinds 1970 omringd door een laag muurtje ter vervanging van het hoog smeedijzeren hek. Na zware verwoestingen tijdens W.O. I aan de Z.W.-zijde van het plein is een verbindingsstraat met de Meensesteenweg (de Sint-Michielsstraat) aangelegd en is de rooilijn aan die kant achteruit geschoven zodat er heden voor de kerk een gr.m. driehoekig plein is waarlangs het verkeer uit de Vrouwenstraat, Arme Klarenstraat, Motestraat en Sint-Michielsstraat loopt. Aanblik N.O.-zijde vnl. bepaald door de dicht tegen de kerk gelegen achtergebouwen van de panden aan de Grote Markt (fig. 287). Doorheen het gebouw van café "De Klokke" (Grote Markt nr. 1A) doorgang naar de Zuidstraat. W.-zijde met neogotisch geïnspireerde parochiehuis. Z.-kant met recente appartementsblokken van vijf en zes bouwl. Hoekpanden met Vrouwenstraat: gecementeerde en beschilderde XIX-lijstgevels. Winkelhuizen van twee bouwl. onder pannen schilddak in regionalistische stijl (nr. 12, 14, 15) tussen Arme Klarenstraat en Sint-Michielsstraat.

MUYLAERT F., Roeselare ..., p. 85.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Roeselare

Roeselare (Roeselare)

omvat Decanale kerk Sint-Michiel

Sint-Michielsplein zonder nummer, Roeselare (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Winkelhuis In Sint-Michiel

Sint-Michielsplein 13, Roeselare (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.