Spanjestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Onbepaald
Straat Spanjestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Roeselare (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-05-1999).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Jules Lagaestraat naar Kachtemsestraat. Loopt naar de z.g. Spanjewijk. Naam ontstaan n.a.v. de Vrede van Nijmegen (1678) waarbij Roeselare bij Frankrijk kwam; een deel van O.-Roeselare bleef echter onder Spaans bewind. Ter hoogte van het kruispunt met Vierwegstraat stond tot W.O. I de z.g. Spanjemolen, een stenen koren- en oliewindmolen; de Ferrariskaart (1770-1778) geeft reeds molen aan op deze locatie.

Typisch paternalistisch gegroeide XIX-fabriekswijk, met oorspronkelijk meerdere brouwerijen en een stokerij, arbeiderswoningen en herenhuizen. De straat telde ook meerdere paardenhandelaars. Ten Z.O. van de straat lag voorheen het stedelijk slachthuis, opgericht in 1912 en actief tot in 1986.

Basisbebouwing: arbeiderswoningen van twee trav. en twee bouwl. met lijstgevels onder zadeldak, vaak als eenheidsbebouwing opgericht o.m. nrs. 80/ Gieterijstraat 1-3, nrs. 102-106, 121-125, 126-132. Ook arbeiderswoningen van een bouwl. en twee trav. nrs. 105-113 (inmiddels grotendeels gesloopt). Enkele XIX-herenhuizen. Talrijke voormalige of nog bestaande herbergen o.m. nrs. 6, 10, 20, 22, 50, 52, 105-113, 136-138, 241, 245. De brouwerij Rodenbach -waarachter voetbalplein van de brouwerij- en tgov. liggend kasteel, tennisvelden en aanpalend "Park Rodenbach" (cf. Langebrugstraat) neemt een centrale plaats in. Nr. 62, voorheen brouwerij St.-Michiels van 1864, is deels bewaard : voormalige stalvleugel met bakstenen trapgevel van 1910; andere gevels heden beraapt in navolging van halfvrijstaand woonhuis van 1953 n.o.v. P. Nelis gebouwd op brouwerijgrond (nr. 64); op zijgevel van l.g. geschilderde St.-Michiel met draak en glas-in-lood in voorgevel. Regionalistische architectuur (o.m. nr. 42 van 1926 n.o.v. A. Vos, nrs. 46-50). Enkele recentere villa's aansluitend bij de verkaveling Oostrem op de vroegere park- en industrieterreinen van de stokerij Rodenbach.

  • SAR 290/1910, 160/1926, 24/1953.
  • DESMET G., De ontwikkeling der economische bedrijvigheid in en om de haven van Roeselare, 1862-1962, Roeselare, 1962, p. 87-89.

Bron: De Gunsch A., Metdepenninghen C., Tansens A. & Vanneste P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N1, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Roeselare

Roeselare (Roeselare)

omvat Arbeiderswoningen naar ontwerp van A. Van Coillie 1913

Spanjestraat 102-106, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Brouwerij Rodenbach

Spanjestraat 133-137, 141, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Spanjestraat 76, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis naar ontwerp van J. Van Peteghem 1946

Spanjestraat 16, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Conciërgewoning

Spanjestraat 28, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Herberg met afspanning Molenhuis

Vierwegstraat 2, Spanjestraat 205-211, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Hoekwoning 1938 naar ontwerp van J. Van Peteghem

Spanjestraat 2, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Kasteel Rodenbach-Mergaert met tuin

Spanjestraat 112, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Kolenhandel en herberg Twee paarden

Spanjestraat 136-138, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Likeurstokerij Rodenbach

Spanjestraat 194, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Paardenhandel, woonhuis en stal

Spanjestraat 215-217, Roeselare (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Spanjestraat 235-241, 245-247, Roeselare (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.