Sociale woonwijk Beekakkersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Beerse
Deelgemeente Beerse
Straat Beekakkersstraat
Locatie Beekakkersstraat (Beerse)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beschrijving

Huisvestingsproject van 80 woningen, 1964, naar ontwerp van architect P. Neefs. Woonwijk, bestaande uit parallel, geschrankt ingeplante woonblokken met voortuin, gelegen aan doodlopende straten, en omgeven door een omlopende ringstraat.

Inkom en woonkamer zijn steeds gericht naar de aan de straat palende tuin; de aanvankelijke bedoeling, deze tuinen af te schermen met muren en de woonkamers telkens van een schuifdeur te voorzien, werd van overheidswege niet aanvaard; het uitgangsconcept dat zowel geborgenheid als een vlotte communicatie tussen leefruimte en tuin waarborgde, werd op die manier reeds in de kiem ontkracht. De tuinen werden afgezet met beukenhagen, de woonkamerwand met eenvormige rechthoekige vensters geopend.

Modulaire compositie bestaande uit balkvormige, rug aan rug gekoppelde bakstenen volumes van twee bouwlagen (waarin één of twee woningen) gecombineerd met kleinere vooruitgeschoven volumes van één bouwlaag (waarin twee garages). Ook de ingeplante bejaardenflats zijn maar één bouwlaag hoog. De kopgevels van een bouwblok vertonen een scherpe bouwnaad die het individueel karakter van beide woningen duidelijk markeert. Aluminiumramen en dito beglaasde deuren met later aangebrachte rolluikkasten.

  • DE KOONING M., Paul Neefs, in Vlees en beton, nr. 19-20, 1992, p. 56.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Beerse

Beerse (Beerse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.