Herentalsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Herentalsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Zuidelijke zijstraat van de Grote Markt; uitvalsweg naar Herentals, sedert 1849 uitkomend op de Steenweg op Diest; de verlenging voorbij de Mermansstraat heet Graatakker.

Een der oudste straten van de stad, zie onder meer kronkelend verloop; afwisselende bebouwing met woon- en winkelhuizen waaronder verschillende met oude kern; door een brand in 1724 gingen vele huizen teloor.

Tot voor enkele jaren werd het straatbeeld nog beheerst door de neoclassicistische jezuïetenkerk, een kopie van de Lierse begijnhofkerk naar ontwerp van architect E. Gife, opgetrokken in 1860-1862 en gesloopt in 1972; een winkelcentrum met flatgebouwen vult sedert 1985 de bres; de afbraak van de gebouwen van het oude Sint-Jozefcollege naast de kerk, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw, werd reeds in 1935 aangevat voor de opening van de Pieter De Nefstraat.

  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 192-193, 218-223.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Turnhout

Turnhout (Turnhout)

omvat Burgerhuis

Herentalsstraat 22-24, Turnhout (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Herentalsstraat 2, Turnhout (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen

Herentalsstraat 52-56, Turnhout (Antwerpen)

omvat De Rode Hoed

Herentalsstraat 15, Turnhout (Antwerpen)

omvat Drukkerij In den Boek

Herentalsstraat 8, Turnhout (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing naar ontwerp van J.L. Stynen

Pieter De Nefstraat 1-7, Herentalsstraat 25, Turnhout (Antwerpen)

omvat Herenhuis

Herentalsstraat 18, Turnhout (Antwerpen)

omvat Herenhuis in art-nouveaustijl

Herentalsstraat 12, Turnhout (Antwerpen)

omvat Herenhuis naar ontwerp van L. Van Ravestyn

Herentalsstraat 20, Driezenstraat 50-52, Turnhout (Antwerpen)

omvat Herenhuis Rutten

Herentalsstraat 33, Turnhout (Antwerpen)

omvat Herenhuis Versteylen-Dufour

Herentalsstraat 66, Turnhout (Antwerpen)

omvat Hoekhuis in eclectische stijl

Herentalsstraat 85, Turnhout (Antwerpen)

omvat Neogotische bidkapel

Herentalsstraat 6, Turnhout (Antwerpen)

omvat Stadswoning

Herentalsstraat 14, Turnhout (Antwerpen)

omvat Stadswoning met poorttravee

Herentalsstraat 4, Turnhout (Antwerpen)

omvat Stadswoningen

Herentalsstraat 47-55, Turnhout (Antwerpen)

omvat Winkelhuizen met flats

Herentalsstraat 21-23, Turnhout (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.