Steenweg op Oosthoven

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Steenweg op Oosthoven

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voortzetting van de Patersstraat, loopt in oostelijke richting naar Oosthoven, gehucht van Oud-Turnhout. Kleinschalige dorpsbebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw onder meer kleine burger- en arbeiderswoningen, zie de nummers 4-10, 35-37, 227, 237; nummers 48, 74 met houten winkelpui... alternerend met weinig noemenswaardige 20ste-eeuwse bebouwing.

Ter hoogte van de nummers 21-23-25 eertijds de papierfabriek Meses-Goris gelegen, opgericht in 1872 door J.-F. Meses-Goris als glans- en fotopapierfabriek; circa 1960 stopgezet; thans kantoorgebouw Pidpa, gebouwd circa 1969 naar ontwerp van L. Michielsens en atelier Vanhout-Schellekens.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Turnhout

Turnhout (Turnhout)

omvat Arbeiderswoningen

Steenweg op Oosthoven zonder nummer, 4, Turnhout (Antwerpen)

omvat Duitse bunker

Steenweg op Oosthoven 133-135, Turnhout (Antwerpen)

omvat Duitse bunker

Steenweg op Oosthoven 135, Turnhout (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neorococostijl

Steenweg op Oosthoven 265, Turnhout (Antwerpen)

omvat Herenhuis Meses-Goris

Steenweg op Oosthoven 25, Turnhout (Antwerpen)

omvat Lagere en Bewaarschool van de parochie

Steenweg op Oosthoven zonder nummer, Turnhout (Antwerpen)

omvat Parochiekerk van het Goddelijk Kind Jezus

Steenweg op Oosthoven 170, Turnhout (Antwerpen)

omvat Windmolen Goormolen met molenhuis

Steenweg op Oosthoven 239, Turnhout (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.