Steenweg op Tielen

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Steenweg op Tielen

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Straat gelegen tussen de Parklaan en Leiseinde; loopt in zuidelijke richting naar Tielen; doorkruist de gehuchten Papenbrugge en Veedijk.

Eertijds een waterrijk (de Aa) en landelijk gebied; sinds de 20ste eeuw echter sterk veranderd door de aanleg en inplanting van de steenweg, het stadspark, industrie, verkavelingen,...

Interessante, vernieuwende architectuur op nummers 2 en 9, gebouwd in de jaren 1970 naar ontwerp van atelier Vanhout-Schellekens.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Turnhout

Turnhout (Turnhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.