Tingietersstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Tingietersstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Turnhout (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zijstraat van de Tielendijk; gelegen in het gehucht Zevendonk. Recente verkaveling uit de tweede helft van de 20ste eeuw met overwegend banale bebouwing: de vernieuwende tendenzen in de architectuur, gelanceerd door onder meer P. Neefs en atelier Vanhout-Schellekens, vinden hun weerslag in de hedendaagse architectuur van Turnhout, zie de nummers 6, 14 sterke gelijkenis met woning Schellekens uit 1969, zie Hertenstraat nummer 8.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Turnhout

Turnhout (Turnhout)

omvat Modernistische Woning Van der Veken

Tingietersstraat 5, Turnhout (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.