Bredabaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Brasschaat
Deelgemeente Brasschaat
Straat Bredabaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brasschaat (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Steenweg vanuit Antwerpen richting Breda, die de gemeente Brasschaat doorsnijdt, begonnen in 1639 en voltooid in 1811. Het gedeelte van de steenweg tussen Merksem en Brasschaat namelijk tot juist voorbij de Sint-Antoniuskapel, werd aangelegd in de jaren 1740-42; de vertakking naar Donk ontstond in 1756, die naar Kapellen in 1764. In 1772-76 werd de goedkeuring gegeven voor het doortrekken van de baan tot het zogenaamde "Bellenhof" op het gehucht Maria-ter-Heide (ten noorden). Twee dorpskernen aan deze baan: Centrum, gegroeid rond de kruising van de Bredaan de Miksebaan en Maria-ter-Heide ontstaan circa 1760.

Zuidelijk deel met grote villa's (20ste eeuw) in prachtige tuinen, aan oostzijde van de baan naar Schoten toe het beschermde natuurgebied "Peerdsbos". Verder Brasschaat-centrum met lintbebouwing van twee tot drie bouwlagen voornamelijk uit de 20ste eeuw, gemeentehuis aan westzijde en Sint-Antoniuskerk op de splitsing met de Miksebaan. Naar Maria-ter-Heide toe heterogene bebouwing, rijhuizen en landhuizen (onder meer Torenhof en Bellenhof) in mooie parken. Ten noorden eenvormige eengezinswoningen (zie militaire aanwezigheid in Kamp van Brasschaat).

  • BELLENS F., Bredabaan, verkeersweg en levensader, in Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente, Brasschaat, 1980, p. 81 e.v.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Brasschaat

Brasschaat (Brasschaat)

omvat Bremdonkhoeve

Bredabaan 91-93, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Burgerhuis

Bredabaan 503, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Café De Kroon

Bredabaan 409, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Dienstwoning gedateerd 1883

Bredabaan 131, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Drie arbeiderswoningen

Bredabaan 223-225, 233, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Duitse bunker

Bredabaan zonder nummer, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Duitse bunker

Bredabaan 735, Brasschaat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gemeentehuis van Brasschaat

Bredabaan 182, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Hoekhuis De Rode Leeuw

Bredabaan 262, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Huis Schevelenbos

Bredabaan 240, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Kasteel Bellenhof

Bredabaan 704-706, 710, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Kasteel Torenhof

Bredabaan 502, 504A-B, 506, Brasschaat (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Kasteel Withof

Bredabaan 906, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Oorlogsmonument Brasschaat

Bredabaan zonder nummer, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Oud Gemeentehuis van Brasschaat

Bredabaan 407, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Bredabaan 1049, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Politie en Postbureel

Bredabaan 188, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Rijhuis

Bredabaan 505, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Schoolgebouw

Bredabaan 1043, 1045A-B, Brasschaat (Antwerpen)

omvat Woning Van Hoof

Bredabaan 14, Brasschaat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.