Rusthof Van Acker-Peeters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Begijnhofstraat
Locatie Begijnhofstraat 2, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rusthof Van Acker-Peeters

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Rusthof Van Acker-Peeters

Deze bescherming is geldig sinds 08-05-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Rusthof Van Acker-Peeters", waarvoor afwijkende bouwaanvraag van 1902; opgericht in 1903. Fraai eclectisch hoekcomplex van bak- en natuursteen, onder aaneengesloten zadeldaken (mechanische pannen) met smeedijzeren vorstkam.

Zijde Begijnhofstraat: breedhuis met lijstgevel van vijf traveeën en één bouwlaag op arduinen plint. Rechthoekige muuropeningen met diamantkopversiering; vier rondboogvormige dakvensters in topgeveltjes met bekronend bolornament. Torenvormige middentravee van twee bouwlagen, onder tentdak (leien) voorzien van vorstkam en dakruiter. Overkragend dakschild op houten consooltjes. Rondboogvenster op de tweede bouwlaag onder gebogen druiplijst en opschrift "Rust Hof". Begane grond met rechthoekige deur in arduinen neorenaissance-omlijsting; rechtstanden met diamantkopversiering op arduinen sokkel; bekronend driehoekig fronton, ingewerkt in een gebroken gebogen fronton. Sleutel met monogram V/A/B verwijzend naar de stichters Van Acker-Peeters en Bergmann-Van Acker. Zijtopgevel met eclectische ornamenten.

Zijde Kapucienenvest: U-vormig geheel van twaalf aparte huisjes (nummers 1 tot 12), geschikt rondom een deels geplaveide, deels van gras voorziene binnenplaats, van de straat afgescheiden door mooi ijzeren hek op arduinen basis. In spiegelbeeldschema opgestelde lijstgevels van telkens twee traveeën en één bouwlaag en geritmeerd door rondboogvormige dakvensters met puntgeveltjes en bekronend overhoeks topstuk. Natuurstenen muurbanden. Rechthoekige vensters en dito deuren met lateiconsooltjes en rechthoekig bovenlicht.

Nummers 6, 7. Met gekoppelde dakvensters onder puntgevel, bekroond door gebogen fronton met bolornament. Centrale gevelsteen in arduinen omlijsting met wortelmotief; opschrift "Hulde en Aandenken - 1903"; links en rechts ervan inscripties, respectievelijk "VAN ACKER/ PEETERS" en "BERGMANN/ VAN ACKER".

Op de binnenplaats: centrale waterput met mooi bekronend smeedijzerwerk en pomparm.

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1902.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Begijnhofstraat

Begijnhofstraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.