Dolfijnstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Dolfijnstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen in de wijk Zurenborg tussen Lange Altaarstraat en Plantin en Moretuslei. Geopend in 1884. Tot in 1912 lag een gedeelte van deze straat op het grondgebied van de gemeente Berchem.

Bebouwing met burgerhuizen, circa 1890-1900, onder te brengen in verschillende categorieën, die duidelijk als eenheidsbebouwing zijn opgezet. De volledige oostelijke zijde en een deel van de westelijke zijde tussen Lange Altaar- en Schorpioenstraat met eerder kleine huizen van twee tot drie traveeën en twee bouwlagen; rijhuizen van het enkelhuistype met vlakke, bepleisterde, beschilderde lijstgevel en gedifferentieerd neoclassicistisch decor voorzien van schijnvoegen of -bossages, lijstwerk, frontons, waterlijsten en stucwerkpanelen.

De huisnummers 6 tot 36 vormen een eenheidsbebouwing van per twee gebouwde woningen volgens repeterend schema met kleine varianten, gebouwd in 1897 en 1898 naar ontwerp van E. Dieltiëns; de huisnummers 42-44 en het hoekhuis Tweelingenstraat huisnummer 1 met neomoorse invloed maken deel uit van een groepsbebouwing naar ontwerp van J. Bascourt, van 1894; de huisnummers 46 tot 64 werden in 1892 als één geheel ontworpen door J.P. Bilmeyer en J. Van Riel; ook de huisnummers 66-68-70 zijn opgevat als één geheel. Bedoeling van deze eenheidsbebouwing is een monumentaal effect te realiseren. Mogelijk om de monotonie van het neoclassicistische geveltype te doorbreken werden regelmatig neo-Vlaamserenaissance-gevels ingevoegd (de huisnummers; 11, 33, 41, 49, 48, 62, 74, 80, 86).

Aan westelijke zijde, tussen Schorpioenstraat en Plantin en Moretuslei: burgerhuizen van het enkelhuistype, drie traveeën en drie bouwlagen, voornamelijk met gekleurde bakstenen lijstgevel, afgewisseld met enkele natuurstenen parementen, in eclectische stijl met neoclassicistische en art-nouveau-reminiscenties. De huisnummers 55-57-59, 61-63-65, 75-77-79 werden in groep gebouwd.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, D2, 1897, Modern Archief 20.325, dossier 1297; 1898, Modern Archief 20.333, dossier 821; 1894, Modern Archief 20.292, dossier 359; 1892, Modern Archief 20.275, dossier 424.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Art-nouveau-burgerhuis

Dolfijnstraat 53, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuizen in groepsbebouwing

Dolfijnstraat 66-70, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Dolfijnstraat 73, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische meergezinswoning

Dolfijnstraat 96, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van Bilmeyer en Van Riel

Dolfijnstraat 46-64, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble De Schorpioen

Dolfijnstraat 45-49, Schorpioenstraat 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble in art nouveau

Dolfijnstraat 55-59, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble met imposant hoekhuis

Lange Altaarstraat 29, Dolfijnstraat 1-17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble met neogotisch hoekhuis

Dolfijnstraat 36-38, Tweelingenstraat 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van de Berchemse Bouwhandel

Dolfijnstraat 67-71, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van drie burgerhuizen

Dolfijnstraat 39-43, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van drie eclectische burgerhuizen

Dolfijnstraat 61-65, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen

Dolfijnstraat 75-79, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van twee burgerhuizen

Dolfijnstraat 31-33, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van zes burgerhuizen

Dolfijnstraat 84-94, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble van zes burgerhuizen

Dolfijnstraat 72-82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hoekensemble van Jos Bascourt

Tweelingenstraat 1, Dolfijnstraat 40-44, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art nouveau

Dolfijnstraat 81, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Dolfijnstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Dolfijnstraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Dolfijnstraat 51, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble

Dolfijnstraat 27-29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch ensemble met achteruitgang tramloods

Dolfijnstraat 22-34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Dolfijnstraat 6-20, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.