Classicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Begijnhofstraat
Locatie Begijnhofstraat 22, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Classicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Classicistisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhofstraat met aanpalende bebouwing

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-1980.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhofstraat met aanpalende bebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als monument Godshuizen: gevels en daken en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-1974.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Godshuizen: gevels en daken en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen op arduinen plint, uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Classicistische, gedecapeerde pilastergevel onder driehoekig fronton met oculus. Rechthoekige muuropeningen in latere, vlak gecementeerde omlijsting. 19de-eeuwse bovenvensters met mooie ijzeren roedeverdeling. Geprofileerde natuurstenen kroonlijst.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Begijnhofstraat

Begijnhofstraat (Lier)

maakt deel uit van Begijnhofstraat met aanpalende bebouwing

Begijnhofstraat, Bles, Kalkovenstraat, Zimmerplein (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.