Rij stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Begijnhofstraat
Locatie Begijnhofstraat 34-42, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rij stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Rij stadswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhofstraat met aanpalende bebouwing

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-1980.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhofstraat met aanpalende bebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huizenrij, gebouwd tussen 1763 en 1778 door het Sint-Antoniusgodshuis aan de Berlaarsestraat. Breedhuisjes in spiegelbeeldschema, van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder één zadeldak (Vlaamse pannen).

Witgekalkte lijstgevels op gepikte plint, met muuropeningen onder druiplijst. Getoogde vensters in kwartholomlijsting met tussendorpel en beluikte benedenvensters; grijsgeschilderde onderdorpels. Gelijkaardige deuromlijstingen; rechthoekige deuren met lateiconsooltjes. Twee grotendeels vernieuwde dakvensters onder afgewolfd zadeldak (leien) en geflankeerd door voluten. Kwarthol geprofileerde daklijst.

Verankerde bakstenen zijgevel (hoek Kanunnik Davidlaan) met muurvlechtingen, op gecementeerde plint. Bewaard kruiskozijn op de begane grond, gedichte muuropening op de tweede bouwlaag en houten luik in top; deels bewaarde zandstenen hoekblokken.

Tegen de achtergevels: eenvoudige bakstenen aanbouwsels op gepikte plint onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 253.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Begijnhofstraat

Begijnhofstraat (Lier)

maakt deel uit van Begijnhofstraat met aanpalende bebouwing

Begijnhofstraat, Bles, Kalkovenstraat, Zimmerplein (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.