Jezuïetenkerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Sint-Jozefskerk
Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Berlaarsestraat
Locatie Berlaarsestraat 12, Lier (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lier (adrescontroles: 07-11-2007 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Jezuïetenkerk

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jezuïetenkerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Historiek

Voormalige jezuïetenkerk, modo Sint-Jozefskerk, grotendeels ingebouwd. Heden buiten gebruik. De jezuïeten kwamen naar Lier in 1615 en vestigden zich in de Berlaarsestraat.

Huidige kerk gebouwd in 1749-1752 naar ontwerp van broeder Albert de Planche (van Ename) en Frans Schoonvliedt; uitvoering door C. van Everbroeck. Orde ontbonden in 1773. Kerk en klooster verkocht in 1781. Nogmaals verkocht in 1796 en ingericht als fabriek. In 1841 terugkeer van jezuïeten. Zwaar beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Restauratie circa 1922. Leegstaand sedert 1982.

Beschrijving

Eenbeukige longitudinale kruiskerk in laat-barokke stijl, opgetrokken uit baksteen met verwerking van natuursteen (zandsteen en arduin). De plattegrond vertoont een schip van vier traveeën, transept van één travee met vlakke sluiting en koor van één rechte travee met driezijdige sluiting.

Monumentale voorgevel, grotendeels van zandsteen, gemarkeerd door kolossale composietpilasters op hoge arduinen sokkel. Spiegelboogdeur in geprofileerde omlijsting, begrensd door geblokte pilasters waarop zware afdekkende waterlijst met gestrekte uiteinden. Bekronende rondboognis met beeld van Sint-Jozef met kind, in dito omlijsting met krulvoluten. Hogerop groot rondboogvenster met glas in lood, in geprofileerde omlijsting; deels omlopende waterlijst van het entablement. Topstuk tussen voluutvormige vleugelstukken, pas voltooid bij de restauratie in 1922; pilasters dragen de gebroken kroonlijst; centraal rondboogvenster in deels geblokte omlijsting onder gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden; flankerend rolwerk.

Schip onder leien zadeldak met dakkapellen; verankerde bakstenen zijgevels met steigergaten onder geprofileerde zandstenen daklijst; steekboogvensters in geprofileerde zandstenen omlijsting onder geprofileerde waterlijst.

Interieur

Bepleisterd interieur, overdekt met kruisribgewelven en geringde en gemarmerde gordelbogen en opgevangen door pilasters met composietkapiteel; gewelfvlakken opgesmukt met sterren. Steekboogvensters in gemarmerde, geringde omlijsting met neuten en druiplijst; balusterafsluiting.

Mobilair

Bewaarde rococo-biechtstoelen naar ontwerp van J. De Belder; barok marmeren hoofdaltaar met schilderij van Christus en de Twaalf Apostelen; links zijaltaar toegewijd aan de Heilige Maagd, van C. Van Everbroeck.

Deurtjes links en rechts van koor: in portiekomlijsting met bekronend, beschilderd medaillon in uitgewerkte houten omlijsting.

  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 171-174.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Berlaarsestraat

Berlaarsestraat (Lier)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.