Bredabaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Wuustwezel
Deelgemeente Wuustwezel
Straat Bredabaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Wuustwezel (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Verbindingsweg Antwerpen-Breda in 1806-11 getrokken op bevel van Napoleon; de oude baan liep via Oude Baan, Oud Gooreind, Akkerveken, Westdoorn, Sint-Willibrordusstraat, Baan, Kruisweg en Tereik. Rechte, geasfalteerde tweebaansweg afgezoomd met eiken; verspreide bebouwing, meestal nieuwe, kleine villas, met iets meer geconcentreerde lintbebouwing van twee bouwlagen ter hoogte van de dorpskern. Blijft druk bereden - ook na aanleg van E19 autosnelweg - zie belang van de grenspost voor het vrachtvervoer.

  • Het ontstaan der staatsbaan Antwerpen-Breda te Wuustwezel (1806-11), in Wesalia, jg. I, 1926, nr. 1, p. 4-7, 26-27.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wuustwezel

Wuustwezel (Wuustwezel)

omvat Conciërgewoning en stallingen van kasteel Verellen

Bredabaan 875, Wuustwezel (Antwerpen)

omvat Twee dorpswoningen

Bredabaan 344-346, Wuustwezel (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.