Hofstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Viersel
Straat Hofstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zandhoven (geografische inventarisatie: 01-12-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gekasseide dreef tussen Herentalsebaan en gemeentegrens met Zandhoven; aan oostzijde liggen de gebouwen van het domein Hovorst. Van dit domein op het gehucht Vierseldijk is reeds sprake in 1314; tot 1686 behoorde Hovorst tot Zandhoven.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Viersel

Viersel (Zandhoven)

omvat Kasteel Hovorst

Hofstraat 4, Zandhoven (Antwerpen)

omvat Kasteelhoeve

Hofstraat 1-3, 2, Zandhoven (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.