erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID: 10225   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10225

Beschrijving

Gecementeerd en witbeschilderd hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak (kunstleien), in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Eertijds voorzien van een overkragend dak op daklijstbalkjes met centraal dakvenster. Sobere rechthoekige vensters met bewaard 19de-eeuws houtwerk boven; blind bovenvenster in de deurtravee. Houten kroonlijst.

Blinde zijgevel in de Regenboogstraat met aansluitend lager aanbouwsel onder zadeldak (nok loodrecht op Berlarij, golfplaat en Vlaamse pannen); gecementeerd en beschilderd op gepikte plint; getoogde deurtjes en rechthoekige poort onder I-balk met rozetten.

  • Midden-Commissie der voorlopige woningen en der herbouwing, Lier, Vereeniging der Belgische steden en gemeenten, Brussel, s.d., p. V-5.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10225 (Geraadpleegd op 06-08-2020)