Guldenvliesstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Guldenvliesstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Guldenvliesstraat vormt de zuidelijke grens van de wijk Zurenborg, en meteen ook van het als stadsgezicht afgebakende gedeelte van deze wijk. Daarnaast vormt de straat ook een duidelijk grens tussen de residentiële wijk in het noorden en de arbeiderswijk ten zuiden van de straat.

Pas in 1920 kreeg de straat haar huidige naam. Omdat de straat deel uitmaakt van een historisch tracé, zijn er verschillende oude straatnamen bekend, zoals de Leemstraat of de Lange Leemstraat. De oude veldweg waarvan de straat ooit deel uitmaakte, lag in het verlengde van de Lange Leemstraat (Antwerpen), uitmondend bij de Borsbeeksepoort aan de voormalige Brialmontvesten en verder lopend als Gitschotellei (Berchem-Borgerhout) en Drakenhoflaan (Deurne).

Door de (deels) gekasseide straat lopen tramsporen, wat de straat een drukke verbindingsweg maakt door de wijk, van en naar het centrum van de stad Antwerpen.

Enkel de bebouwing aan de noordkant van de straat (even huisnummers) is opgenomen binnen de afbakening van het stadsgezicht van Zurenborg. Desondanks is het straatbeeld aan de noordzijde sterk verstoord, met talrijke verbouwingen en aanpassingen van de gevels. De aansluiting bij de residentiële verkaveling Zurenborg vertaalde zich in de bouw van een aantal art-nouveauwoningen in het begin van de 20ste eeuw. Ook de opvallende woning van beeldhouwer Josué Dupon is een getuige van de populariteit van de achterliggende wijk. Op de spitse hoek met de Generaal Van Merlenstraat (Generaal van Merlenstraat 2 en Guldenvliesstraat 2) staat een neoclassicistisch hoekpand met bewaarde houten winkelpui op de begane grond.

Van de bebouwing aan de zuidzijde van de straat is zo goed als elke woning verbouwd, verhoogd of aangepast. Enkel nummer 25 kunnen we selecteren als woning met gaaf bewaard parement en schrijnwerk. Het is een voorbeeld van een woning die werd gebouwd in de jaren 1870, nog voor de verkaveling van Zurenborg deze buurt populair maakte bij de burgerij.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zurenborg

Cogels-Osylei, Generaal Capiaumontstraat, Generaal Van Merlenstraat, Guldenvliesstraat, Leemputstraat,...

omvat Burgerhuis in art nouveau

Guldenvliesstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art nouveau

Guldenvliesstraat 38, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Guldenvliesstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch samenstel

Guldenvliesstraat 32-34, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble in art nouveau

Guldenvliesstraat 62-66, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Ensemble in art-nouveaustijl

Guldenvliesstraat 56-58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Huis De Reyger, woning en atelier van Josuë Dupon

Guldenvliesstraat 40-42, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neo-Vlaamserenaissance-winkelhuis

Guldenvliesstraat 60, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Guldenvliesstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Guldenvliesstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Neoclassicistisch samenstel

Guldenvliesstraat 20-22, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.