Kardinaal Mercierlei met omgeving

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Kardinaal Mercierlei, Le Grellelei, De Merodelei
Locatie De Merodelei, Kardinaal Mercierlei, Le Grellelei (Antwerpen)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Omzetten van geografische fiches (01-10-2018 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kardinaal Mercierlei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-03-1994.

Beschrijving

Straat met rechtlijnig tracé gelegen in oud Berchem, tussen de Generaal Lemanstraat en de Grotesteenweg. Bestond reeds circa 1560 als onderdeel van de verkaveling van het Papenmoer door Hendrik van Berchem, en werd toen Kapellelei geheten naar de Heilig Kruiskapel ter hoogte van het Frederik de Merodeplein. Huidige naam sedert 1919, naar Désiré Félicien François Joseph Mercier (1857-1926), aartsbisschop van Mechelen van 1906 tot zijn overlijden, tot kardinaal benoemd in 1907. In 1909 werd de hele straat op dezelfde breedte gebracht, waardoor verschillende eigendommen tussen de Le Grellelei en Generaal Lemanstraat werden onteigend en opnieuw bebouwd.

Residentiële straat met een homogene bebouwing van heren- en burgerhuizen, de eerste voornamelijk tussen Le Grellelei en Grotesteenweg, uit het laatste kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Tussen Le Grellelei en Generaal Lemanstraat, eenzijdige zuidelijke bebouwing van circa 1910; noordzijde voor het overgrote deel ingenomen door de ommuurde tuin van de Basiliek van het Heilig Hart aan de De Merodelei.

Tot de minder goed bewaarde panden behoren een geheel van drie gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen in opdracht van Ed. Perremans op nummers 8-12, naar een ontwerp door de architect Ch. De Roeck uit 1893. Een geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl op nummers 42-44, werd voor eigen rekening gebouwd door de architect Jean-Laurent Hasse, naar een ontwerp uit 1909. Architect Adolphe Van Coppernolle tekende in 1909 voor de woning Walscharts op nummer 50, en in 1910 voor de woningen Gevers op nummers 64-68, in neo-Lodewijk XVI-stijl.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 956#885 (nummers 8-12), 956#4579 (nummers 42-44), 956#4574 (nummer 50) en 956#3081 (nummer 64-68).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Berchem

Berchem (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Jules Bilmeyer

Kardinaal Mercierlei 37, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Kardinaal Mercierlei 25, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Kardinaal Mercierlei 11, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Kardinaal Mercierlei 15, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kardinaal Mercierlei 86, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kardinaal Mercierlei 84, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kardinaal Mercierlei 48, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 30, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 32, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 88, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 74, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 72, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 70, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 58, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 46, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 90, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 19, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance- en eclectische stijl

Le Grellelei 40, Kardinaal Mercierlei 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie burgerhuizen in neorenaissancestijl

Kardinaal Mercierlei 36-40, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van vier eclectische burgerhuizen

Kardinaal Mercierlei 2-6, Frederik de Merodestraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 60-62, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Groepsbebouwing van burgerhuizen met later appartementsgebouw

Kardinaal Mercierlei 18-28, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neoclassicistische stijl

Kardinaal Mercierlei 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herenhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 17, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Hotel Van Nuffel

Kardinaal Mercierlei 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kasteel de Bergeyck

Kardinaal Mercierlei 14A-B, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Koetsierswoning, koetshuis en paardenstallen van het hotel Meeûs

Kardinaal Mercierlei 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Kardinaal Mercierlei 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 76-78, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 54-56, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.