Lakborslei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Lakborslei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen in Deurne-Noord, tussen Cogelsplein en Bisschoppenhoflaan. Oude verbindingsweg tussen het dorpscentrum enerzijds, domein Te Couwelaar en Bisschoppenhof anderzijds. Tot eerste kwart 20ste eeuw zogenaamd "Kerkstraat"; huidige naam naar kasteel Lakbors, dat samenhing met Te Couwelaar.

De verbreding ter hoogte van het Cogelsplein gaat terug op de middeleeuwse schutbocht, waar het loslopend vee verzameld werd. In 1763 reeds was er sprake van het leggen van goten, in 1845 kreeg J. Della Faille de Leverghem de toelating de Kerkstraat te bestraten tot aan de oprit van zijn kasteel Te Couwelaar, in 1871, kort na de grote cholera-epidemies, werden om hygiënische redenen stoepen aangelegd en in 1888 bij de verbreding van de baan, de eerste rioleringswerken uitgevoerd. Begin 20ste eeuw was de bebouwing nog zeer schaars met slechts enkele dorpswoningen rond kerk en pastorie. Huidige bebouwing grotendeels van 1921 en verder: dat jaar werd door de N.V. Voorspoed een project op stapel gezet dat de bouw van 189 huizen voorzag, tussen 1922 en '30 kwamen er daar nog 123 bij, en in 1949 werd door de S.M. Deurnese Moderne Woning een complex van 54 appartementen opgetrokken. Sedert 1921 is de Lakborslei ook standplaats voor de wekelijkse markt, uitgebreid in 1956 door aanleg van het Rodekruisplein (op voormalige gronden van de pastorie) naar ontwerp van Renaat Braem en Octave De Koninckx; ter hoogte van laatst genoemde, poort gedateerd 1663, hier geplaatst in 1956, zie gevelplaat: kopie van origineel in tuin der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Deurne

Deurne (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art deco

Lakborslei 178, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Lakborslei 167, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Grafmonument Nollet-De Clerck

Lakborslei zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Kasteel De Drie Torekens

De Berlaimontstraat 11-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Parochiekerk Sint-Fredegandus

Lakborslei zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Pastorie Sint-Fredegandusparochie

Lakborslei 31, Antwerpen (Antwerpen)

omvat School Sint-Eligius

Lakborslei 263, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sint-Fredeganduskerkhof

Lakborslei zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.